De toekomst is lokaal: gemeenschappen aan zet

22 september 2015

Lokale gemeenschappen, dorpen en wijken weten zelf goed wat zij nodig hebben om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. In het project ‘De Toekomst is lokaal’ gaan Overijsselse gemeenten samen met lokale groepen aan de slag met het ontwikkelen van lokale zorg en welzijn. De regie verschuift in dit project van de gemeenten naar de lokale gemeenschap.

Bijzonder in dit project is dat overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en lokale initiatieven samen gaan werken. Met als resultaat: vernieuwing van het welzijnswerk, lokale regie en een mooie praktijkervaring voor mbo- en hbo-studenten. Een lokale initiatiefgroep (dit kan een bestuur van een dorpshuis of andere verenigingen of voorziening zijn) is opdrachtgever. De projectpartners en de opdrachtgever experimenteren samen met de vraag hoe de activiteiten, gericht op participatie in zorg en welzijn en ondersteuning aan kwetsbare mensen, kostendekkend uitgevoerd kunnen worden.

Aansluiting bij de nieuwe werkelijkheid
Hbo- en mbo-opleidingen leveren en begeleiden studenten die aan de slag gaan bij de opdrachtgevers. Het onderwijs werkt daarnaast aan een nieuw curriculum en de opleiding van de Wmo professional waarbij zij aansluiting zoekt bij de nieuwe werkelijkheid in het sociale domein. Gemeenten experimenteren en organiseren samen met lokale initiatieven nieuw aanbod dicht bij huis en doen ervaring op met succesvolle voorbeelden waarbij overdracht van verantwoordelijkheden naar de samenleving heeft gewerkt.

Rol Stimuland
Stimuland gaat dit project samen met Arcon uitvoeren. Meer weten? Neem contact op met Margreet Hogenkamp via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten