De kracht van netwerken: inwoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun eigen gebied

29 april 2019

Op 11 en 12 april kwamen 400 mensen uit heel Europa in Brussel bij elkaar op het NetworX event. Deze tweedaagse stond in het teken van netwerken, ‘als werkwoord èn als zelfstandig naamwoord’, zoals LEADER-collega Bart Soldaat samenvatte. “In Overijssel verknopen we meerdere programma’s en thema’s binnen onze regionale netwerken” vertelt Giny Hoogeslag, projectmedewerker bij Stimuland. Zij en Juliëtte Huis in ’t Veld waren vanuit hun rol als LEADER coördinator uitgenodigd om hun Europese collega’s te vertellen over de succesvolle aanpak in Overijssel.

Juliëtte is coördinator voor LEADER Noordoost-Twente en Giny vervult deze coördinerende rol samen met Mireille Groot Koerkamp voor LEADER De Kracht van Salland. Giny vertelt: “Het mooie is dat er ruimte is om dat verknopen van programma’s en thema’s binnen onze regionale netwerken in ieder gebied weer anders te doen. Belangrijk, want elk gebied is anders. En de aanpak dus ook.

Transparantie en kennis delen
“De paraplu is een daarvoor een mooi beeld: binnen het regionale netwerk verknopen we ieder op een eigen manier thema’s als ondernemerschap, zorg, toerisme, landbouw, sport en cultuur. De uitvoering kan via programma’s van de gemeenten, LEADER, 4D of bijvoorbeeld Doorpakken Salland en/of het Twentefonds. Iedereen in het gebied is welkom om aan te haken. Dat vraagt vooral om een bepaalde overtuiging: transparantie en kennis delen levert meer op dan ‘ieder voor zich’ en werkt bovendien een stuk prettiger. Klinkt soft? Hoe je het ook noemt, de praktijk wijst het toch echt uit”, aldus Giny

Europe closer to the citizens
Europa heeft voor de volgende periode als hoofdstreven gekozen voor ‘Europe closer to the citizens’. Daarbij gaat het om het herstellen van het vertrouwen tussen inwoners en overheid en over participatie. Giny vertelt: “Dat is niet geheel toevallig ook een streven van meerdere overheden. Met de paraplu zoals we die in Overijssel toepassen, sluiten we daar heel mooi bij aan. Die paraplu is een afgeleide van de LEADER-aanpak, ofwel de CLLD-methode. Dat staat voor Community Led Local Development: inwoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun eigen gebied. Met de CLLD-methode stel je een gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie op samen met de inwoners. En geef je ze zeggenschap over de uitvoering, inclusief het bijbehorende geld. De CLLD-methode is feitelijk al meer dan 30 jaar een effectieve aanpak voor overheidsparticipatie. Europe closer to the citizens? Dat begint bij netwerken, als zelfstandig naamwoord, maar vooral als werkwoord. In Overijssel doen we mee!”

LEADER en 4D
Met hun kennis en contacten versterken Juliëtte en Giny niet alleen LEADER-projecten in Noordoost-Twente en Salland, maar ook de 4D-aanpak die Stimuland voor de provincie Overijssel ontwikkelde. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. Met deze aanpak kunnen sociale initiatieven tot bloei komen en is er bovendien meer geld beschikbaar voor de initiatieven zelf. Binnen 4D werkt Stimuland nauw samen met partners op het gebied van zorg, natuur, sport en cultuur. De aanpak richt zich op het wegnemen van koudwatervrees bij initiatiefnemers (Durven), het onderling in contact brengen van initiatieven en het on- en offline borgen van kennis (Delen). Maar ook op het praktisch en verantwoord reflecteren op initiatieven en ontdekken waar verbeteringen mogelijk zijn (Denken) en het zo concreet mogelijk helpen zodat de handen uit de mouwen kunnen (Doen).

Meer informatie
Wil je meer weten over de werkzaamheden van Juliëtte en Giny als LEADER-coördinator of over hun rol als 4D-makelaar, kijk dan op leadernoordoosttwente.nl, dekrachtvansalland.nl of stimuland.nl/4D.


« Bekijk alle nieuwsberichten