De kracht van mensen en hun omgeving benutten

1 juli 2013
In opdracht van de gemeente Kampen werkte Stimuland het afgelopen half jaar aan het versterken van bestaande en het creëren van nieuwe netwerken en initiatieven in 13 Kampense dorpen en wijken. Onze collega Bert van der Woude ging samen met bewoners, ambtenaren en maatschappelijke organisaties aan de slag om de eigen invloed van mensen bij het vormgeven van hun omgeving verder te vergroten. En dat leverde een aantal mooie resultaten op.

Ter voorbereiding op de voorjaarsbijeenkomsten ging Bert in gesprek met dorps- en wijkverenigingen. In die gesprekken stond centraal wat het dorp of de wijk besproken wil hebben. Voorheen organiseerde de gemeente dit soort bijeenkomsten en bereidde de gemeente ze ook voor. Dit sluit echter niet meer aan bij de toekomstvisie van de gemeente Kampen waarbij de burger aan zet is. “Maar zo’n verandering heb je niet van de een op de andere dag geregeld”, aldus Bert. Zowel de gemeente als de inwoners moeten groeien in hun gewijzigde rol. Voor de gemeente betekent dit bijvoorbeeld meer aandacht voor communicatie, terwijl burgers meer initiatief moeten nemen en zich verantwoordelijk moeten voelen voor hun eigen woon- en leefomgeving. “De eerste successen zijn geboekt. Naar aanleiding van de voorjaarsbijeenkomsten zijn er bijvoorbeeld werkgroepen ontstaan voor groenonderhoud en onveilige verkeerssituaties. In deze werkgroepen brengen burgers de problemen en knelpunten in kaart om vervolgens aan de gemeente voor te leggen hoe zij deze samen op willen lossen.”

De opkomst op de bijeenkomsten was groot en dat heeft geresulteerd in veel nieuwe initiatieven. Het is nu aan de wijk- c.q. dorpsverenigingen om deze initiatieven te prioriteren en verder te brengen. In vier van de dertien dorpen/wijken voert Stimuland aansluitend nog een krachtenveldanalyse uit om in beeld te brengen welke spelers in deze wijken als autoriteit worden gezien en als zodanig een belangrijke rol spelen in de lokale gemeenschap. Meer weten over het stimuleren van wijkgericht werken of de krachtenveldanalyse? Neem contact op met Bert van der Woude via (0529) 47 81 80 of bvanderwoude@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten