De gemeenteraad, de verkiezingen en het dorp

26 februari 2018

“In grote meerderheid waarderen dorpsbewoners wat er in of om hun dorp tot stand komt dankzij de inzet van dorpsgenoten; ook onderschrijven zij breed de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid.” Met deze quote afkomstig uit het SCP-rapport ‘De dorpse doe-democratie’ van 2016 begint onze Ben Nitrauw, coördinator van Huis van Burgerkracht zijn column.
In het SCP rapport staan veel positieve woorden over de waardering die dorpelingen hebben voor de inspanningen van hun medebewoners. En meer dan 80% is van mening dat bewoners samen moeten zorgen dat het ‘goed leven is in het dorp’.

Zelfredzaam
Er is dus veel draagvlak voor een dorpse doe-democratie: de wens om (veel) meer verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken en daarvoor ook bevoegdheden overgedragen te krijgen. Ook als Huis van Burgerkracht merken we regelmatig dat bewoners steeds zelfbewuster worden en kansen zien om zaken ‘zelf te regelen’.

De gemeente
Minder positief zijn mensen echter over de gemeente waar hun dorp deel van uitmaakt. Kennelijk herkennen dorpsbewoners zich meer in wat hun dorpsgenoten doen dan in wat de gemeente voor hen betekent. Slechts een derde van hen vindt bijvoorbeeld dat de gemeente genoeg doet voor de leefbaarheid in hun dorp, en maar iets meer bewoners (43%) denkt dat de gemeente openstaat voor hun lokale initiatieven. Dit is geen fraai beeld.

Samenwerken
Er is blijkbaar een grote afstand tussen de bewoners en de lokale overheid. Het gevoel bestaat dat ‘we het beter zelf kunnen doen’. Maar ook waar bewoners verantwoordelijkheden naar zich toe trekken, blijft de gemeente een onmisbare partner. Je zult het steeds samen moeten doen. Alleen: gaat dat wel goed komen, als de dorpsbewoners zo weinig vertrouwen in die overheid hebben?

Wie krijgt uw vertrouwen?
Over een maand zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zullen de komende weken dus weer veel mooie woorden spreken om de stem van de dorpsbewoners binnen te halen. Over de grote sociale samenhang in de dorpen, en hoe die nog meer versterkt kan worden en zo. Maar mochten de dames en heren politici in campagnetijd ook uw (buurt)dorp aandoen, dan zou ik zeggen: bevraag ze eerst kritisch voor je hen je vertrouwen geeft. Wat betekenen fraaie zinsneden als overheidsparticipatie, loslaten en co-creatie werkelijk? Durven de politieke partijen, durft de gemeenteraad straks werkelijk andere keuzes te maken en wezenlijke zaken over te laten aan de ‘dorpse doe-democratie’?

Het worden nog spannende tijden.

Meer weten?
Wilt u weten wat Ben en zijn collega’s van Huis van Burgerkracht voor u kunnen betekenen, bijvoorbeeld op het terrein van lokale democratie? Neem contact met hem op via info@huisvanburgerkracht.nl of bel met (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten