De dorpencoach: voor dorpen en wijken in Overijssel

24 mei 2016

Wist u dat u als initiatiefnemer in Overijssel voor professionele ondersteuning een beroep kunt doen op een speciale coach voor dorpen en wijken? Deze expert helpt u via 20 gratis coach-uren bij het realiseren van de ambitie, het idee of het plan voor uw dorp of wijk. Voorwaarde is dat het gaat om initiatieven die in het teken staan van het gezamenlijk belang van uw dorp of wijk. Denk aan verbetering van de leefbaarheid en ruimte, het versterken van economische en sociale voorzieningen of het gezamenlijk opstellen van een visie voor de lange termijn.

Maatwerk
De dorpencoach biedt denkkracht, praktische tips, methodische ondersteuning en coaching bij het verder brengen van uw ambities, ideeën en plannen. U krijgt een coach die past bij uw situatie en behoefte. Afhankelijk van uw vraag kan dit iemand zijn van Het Oversticht, Bureau Schröder, de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen, Landschap Overijssel, Stimuland of andere experts uit ons netwerk.

Voor verschillende vraagstukken
Voorbeelden van vragen die zich lenen voor coaching zijn: Hoe vergroten we het maatschappelijk of financieel draagvlak voor ons plan? Hoe betrekken we ondernemers of vrijwilligers bij onze ambities? Hoe kunnen we beter functioneren als wijkteam of dorpsraad? Hoe vinden we nieuwe invulling voor leegstaande gebouwen? Wat kunnen we doen om ouderen of jongeren te laten blijven?

Meer informatie
Wilt u meer weten over de dorpencoach? Neem dan contact met ons op via (0529) 47 81 80 of stuur een mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten