De aanjagende functie binnen het ondernemende kulturhus

23 juni 2016

Hoe kun je een kulturhusconcept samen met de participanten inhoud geven op een manier dat het voor de participanten zinvol en waardevol is en ook duurzaam ingevuld kan worden? Hoe creëer je het gevoel van ‘daar wil ik ook bij horen’ of ‘daar wil ik aan mee doen’? Marieke Korterik en Vanessa Holtkuile zijn de trekkers van het project ‘het ondernemende kulturhus’, uitgevoerd met ondersteuning vanuit Stimuland.
Met een bijdrage uit het experimentbudget van de provincie Overijssel is een businessmodel ontwikkeld voor de aanjaagfunctie. Ook is een nieuwe manier van werken ingezet in het kulturhus Raalte door middel van het organiseren van cross-over bijeenkomsten en een vouchersysteem voor initiatieven. Tijdens het project werd duidelijk dat het niet zozeer gaat om geld, maar om menselijk kapitaal. Het bij elkaar brengen van menskracht, competenties en netwerk is cruciaal om initiatieven verder te brengen. Dit is de zuivere rol van een aanjager; de onderscheidende kwaliteiten van het kulturhus met elkaar verbinden, naar voren brengen en daarmee zorgdragen voor een bruisend en ondernemend kulturhus.

Overdracht
Dit project heeft aangetoond hoe belangrijk de aanjaagfunctie is voor een kulturhus. Er moet iemand verantwoordelijk zijn voor het kulturhusconcept, anders sneeuwt het onder in de dagelijkse gang van zaken. Voor een inspirerende overdracht is gekozen voor een kunstwerk van Githa Schrijver van Githa, Drawings and More. Het kunstwerk laat zien wat de motor is van een kulturhus; namelijk de inhoud. De inhoud komt tot stand door te werken vanuit passie, een aanjager die zorg draagt voor verbinding (binnen en buiten het kulturhus) en ondernemerschap (paraplu’s). Iedere partij werkt vanuit zijn of haar eigen identiteit, maar wel met het doel om het kulturhus een plek te laten zijn waar je graag komt, waar je elkaar kunt ontmoeten, waar je kunt samenwerken en waar altijd wat te doen is. Het mooie aan het kunstwerk van Githa is dat hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer je in de tekening ziet. Zo werkt dat in een kulturhus ook! Benieuwd naar het kunstwerk? Download het hier.

Meer weten?
Voor meer informatie over het project ‘het ondernemende kulturhus’ kunt u contact opnemen Vanessa Holtkuile | M (06) 36 55 26 20 | E hetondernemendekulturhus@gmail.com.

 

 

 

 

 


« Bekijk alle nieuwsberichten