Dagbesteding, zo kan het ook!

27 november 2015

Onder deze noemer is begin november gesproken over nieuwe vormen van dagbesteding op lokaal niveau. Het feit dat er minder geld beschikbaar is voor dagbesteding daagt partijen uit om elkaar op te zoeken en naar creatieve oplossingen te zoeken. Om er zo voor te zorgen dat kwetsbare inwoners toch ergens terecht kunnen om andere mensen te ontmoeten, een dagritme te hebben en energie op te doen. 

Zo werken ook vrijwilligersorganisaties, waaronder sportverenigingen, zorgprofessionals en lokale overheden, samen aan een nieuwe invulling. De verzorgingsstaat is niet meer en “we” zijn zoekende hoe het verder moet. De gemeenten zijn eerstverantwoordelijk voor zorg en welzijn, maar krijgen minder geld om daar vorm en inhoud aan te geven. Dat betekent dat veel zaken ter discussie staan. Nederland zoekt naar een nieuwe aanpak. Een aanpak die voor minder geld hetzelfde levert. Achterliggende doelstelling is inzetten op preventie en afname van het gebruik van zorg. Daarnaast transformeert de samenleving – niet omdat de overheid dat wil – maar omdat inwoners moe zijn van stroperigheid en het initiatief naar zich toe trekken. Er is een nieuw krachtenveld ontstaan waarin nog lang niet iedereen zijn/haar weg kan vinden. En partijen in dat krachtenveld zoeken ook nog naar hun rol. 

Het organiseren van dagbesteding leent zich bij uitstek om te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, maar ook om een nieuw aanbod neer te zetten. Zo hebben veel sportverenigingen accommodaties die overdag niet of nauwelijks gebruikt worden. Ze werken met vrijwilligers en ze hebben vaak een goed netwerk in hun omgeving. In het verlengde van hun maatschappelijke rol bezinnen steeds meer sportverenigingen zich op nieuwe activiteiten, waaronder vormen van dagbesteding. Her en der ontstaan al initiatieven, waarbij ook wordt samengewerkt met zorgpartijen. Dat gaat vaak goed, maar verloopt net zo vaak moeizaam. Partijen moeten elkaar leren vinden, kennen en waarderen. Op basis van openheid en onderling vertrouwen moeten er in de komende jaren nieuwe voorzieningen ontstaan. Voorzieningen die Nederland nog niet kende. 

Was u er niet bij?
Download dan hier de tijdens de bijeenkomst gepresenteerde krant “Dagbesteding, zo kan het ook” en neem kennis van de presentaties en verslagen:

Download hier de krant "Dagbesteding, zo kan het ook!"
Presentatie "Dagbesteding, zo kan het ook!"
Presentatie Alldrik, Markelo
Presentatie Wijkvoorziening 't Doesgoor
Opbrengst werksessie rol van de gemeente bij lokale dagbesteding

De themabijeenkomst en de krant zijn het resultaat van samenwerking tussen Arcon, Sportservice Overijssel en Stimuland en mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel.


« Bekijk alle nieuwsberichten