Dag van de bodem mooie mix van theorie en praktijk

27 oktober 2015

Op donderdag 1 oktober jl. heeft de Dag van de bodem in de Hof van Twente plaatsgevonden. Het was een prachtige zonnige dag waardoor we zonder problemen het land op konden om de bodem in te duiken en machines konden demonstreren. De groep van ongeveer 50 deelnemers is op de dag in drie “studiegroepen” verdeeld om op verschillende plekken op het erf van melkveehouder Heilersig in Markelo een workshop te volgen. Twee workshops werden gehouden op verschillende locaties op het land.

Het was mooi om te zien hoe duidelijk storende lagen ontdekt kunnen worden. Met een graslandwoeler is er gedemonstreerd welke mogelijkheden er zijn om deze verdichte laag los te trekken. Ook was er veel aandacht voor bodemvruchtbaarheid en water en was er een specifieke workshop gericht op cijfers en de kringloopwijzer. Met deze mooie mix van theorie en praktijk was het een zeer geslaagde en leerzame bijeenkomst. “De locatie Heilersig en bijbehorende toelichting van Aarnt Jan Heilersig inspireert om de eigen cijfers er naast te leggen”, aldus een van de deelnemers. Een andere deelnemer gaf aan zelf op eigen land eens een gat te gaan graven om de bodemcheck uit voeren. “Wellicht moet die demonstratie machine ook maar eens bij ons in het land”.

Als vervolg op de bijeenkomst zullen in samenwerking met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gebiedsgerichte projecten in de Hof van Twente worden opgezet. Meer weten? Neem contact op met Wilco Pasman, gebiedsmanager van de gemeente Hof van Twente via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl


« Bekijk alle nieuwsberichten