Column Thea ten Have: het verbinden van eigen belang en algemeen belang

28 september 2017

“In de gezondheidzorg zien we aan de ene kant de bedrijfsmatige/cijfermatige benadering. Aan de andere kant is er sprake van een tegenbeweging om de zorg menselijker, warmer en bezielder te maken. Niet het systeem moet leidend zijn, maar het welzijn en de behoefte van de mens”, zo begint onze nieuwe collega Thea ten Have haar column.”

Gemeenschapszorg
Voor mensen die ziek en beperkt zijn, is het belangrijk dat ze op mensen terug kunnen vallen. Op mensen die hen en hun situatie kennen en die ze vertrouwen. Gemeenschapszorg is een kansrijk middel om mensen in staat te stellen in eigen buurt of dorp te blijven wonen, ook als de zorgbehoefte toeneemt en voorzieningen niet direct in de buurt zijn. Centraal staat de mens, het leveren van goede kwaliteit, kleinschalig, vertrouwd, dichtbij en daardoor betaalbaar.

Samen zaken realiseren die alleen niet mogelijk zijn
De huidige decentralisaties en transities in het sociaal domein versterken de behoefte bij burgers om de regie te nemen. Ze bieden dan ook extra kansen dit integraal op te pakken en zo te komen tot sociaal duurzame initiatieven van onderop. Mijn ervaring is dat vooral op het platteland mensen de onderlinge afhankelijkheid ervaren, betrokken zijn bij elkaar en de behoefte en het vertrouwen terug krijgen om zaken samen te realiseren die alleen niet mogelijk zijn.

Het verbinden van eigen belang en algemeen belang
Het is mogelijk om de zorg voor mensen met een beperking of ouderen bottom-up te organiseren in eigen dorp of buurt. Lokale burgerinitiatieven, waarin diensten en advies op het gebied van zorg en welzijn worden aangeboden, kunnen op een democratische manier worden ingevuld. Dit vraagt om nieuwe werkvormen en structuren waarbij we particulier belang combineren met sociale betrokkenheid.

Informatie, inspiratie en begeleiding
Op dit gebied borrelt en bruist er veel in de dorpen en wijken in Overijssel. Het bieden van kwaliteit en continuïteit vraagt om gedragen plannen, op maat gemaakt naar behoefte van hulpvragers, mantelzorgers,  gewoonten (eigenheid) en mogelijkheden van buurt of dorp. Ik kan uw dorpsgemeenschap of buurt  informeren over de mogelijkheden en meerwaarde van gemeenschapszorg, u inspireren, helpen een breed draagvlak te creëren, handvatten bieden om daadwerkelijk te starten en u begeleiden naar toekomstbestendige dorpseigen zorg.

Pak uw kans
Initiatieven in Overijssel bij elkaar in de keuken laten kijken en bundelen, brengt meer lijn in de wensen die er zijn. Ook op het gebied van onderhandelingen met overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Burgers zijn veel beter dan wie ook in staat ervaringen, kennis en kunde in te brengen en vanuit het gezonde verstand zorg en welzijn in eigen dorp of buurt te organiseren. Ik hoop dat veel dorpen en buurten deze kans zullen pakken, de tijd is er rijp voor en help u graag! Ik ben inmiddels begonnen in Deventer, Schalkhaar en Welsum. Heeft u hulp nodig bij het realiseren van een toekomstbestendige buurt- of dorpseigen zorg? Mail me op ttenhave@stimuland.nl of bel naar (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten