Column: Sàmen komen tot een gedragen gebiedsvisie, dorpsplan of buurtagenda

29 oktober 2018

Toen ik in 2013 bij Stimuland begon, liep het project ‘Dorpsplanplus’ net op zijn eind. Een waardevol project waarin veel dorpen en kernen in Overijssel zich gezamenlijk inzetten voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving. En deze ontwikkeling staat niet stil. Nog steeds worden wij wekelijks benaderd door buurten, dorpen en kernen die aan de slag willen met een dorpsvisie, buurtagenda, buurtschapsplan of hoe ze het ook noemen.

Het zijn stuk voor stuk vrijwilligers met een groot hart voor hun eigen leefomgeving. Ieder initiatief heeft zijn eigen doel en aanpak. Het blijft enerverend om initiatiefnemers tijdens het proces te begeleiden. Zo werd ik eerder deze maand verrast door de motivatie van Remond en Jan in Markvelde en door de daadkracht van Wil en Jan in Boskamp. Dat vind ik mooi, ik krijg daar energie van.

Ruimte bieden
De kwaliteit van dergelijke dorpsvisies hebben mijn collega’s van Stimuland en ik de afgelopen jaren sterk zien toenemen. Van puur fysieke wensenlijstjes (of eisenlijstjes) van inwoners aan gemeenten zijn ze breder, en daardoor sterker geworden. Qua onderwerp is er nu naast ruimtelijke componenten ook nadrukkelijk aandacht voor zorg, recreatie en toerisme, werkgelegenheid en voor onderwijs. En in plaats van ‘u vraagt, wij draaien (niet)’ worden er nu werkgroepen gevormd die zelf strategische partners zoeken om verbeteringen te realiseren. Het enige wat er echt gevraagd wordt aan ‘de overheid’ is om in hun beleidsvorming ruimte te laten voor dorpsvisies, door:

  • minder en daardoor overzichtelijkere regels;
  • meer ruimte voor initiatieven;
  • lokaal maatwerk;
  • vertrouwen.

 
De Omgevingswet
En toen werd in 2016 de Omgevingswet aangekondigd. Groots en meeslepend. De nieuwe wet treedt in 2021 in werking. Links en rechts worden bureaus en adviseurs gemeentehuizen ingetrokken om met de Omgevingswet aan de slag te gaan. Op de ene plek worden deuren na een stoere start weer snel gesloten, elders worden bakken met ideeën verzameld zonder duidelijk doel of samenhang. En uiteraard kun je een werkweek vullen met informatiebijeenkomsten. Want het is allemaal natuurlijk wel heel spannend en nieuw.

Begin bij actieve inwoners
Maar is het echt allemaal zo nieuw? Niet geheel toevallig zijn de vier punten die hierboven gevraagd worden door lokale belangenorganisaties ook de vier uitgangspunten van de Omgevingswet. En is het daarom wellicht niet vanzelfsprekend om te begìnnen bij al die actieve inwoners die zich inzetten om hun eigen leefomgeving nu en in de toekomst leefbaar te maken en te houden? Want Jan, Remond, Wil, Jan en al die andere vrijwilligers kennen hun leefomgeving. De historie, de twistpunten, de zorgen, de kansen en gelukkig ook hun beperkingen. Dus wat mij betreft is dat het startpunt. Wie doet er mee?

10 jaar ervaring gebundeld in één overzicht
Op basis van 10 jaar ervaring met planvorming en het begeleiden van visies ontwikkelde Stimuland een stappenplan om te komen tot een gedragen proces. Zodat je sàmen tot een gedragen gebiedsvisie kunt komen. Of dorpsplan. Of omgevingsvisie. Net hoe je het wilt noemen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de ervaring van Stimuland met planvorming en het begeleiden van visies, neem dan contact op met de schrijfster van deze column, Renske de Man, via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten