Column Hendry van Ittersum: Hoe gaat het met uw erf?

26 november 2018

“Hoe ziet u uw erf over 15 jaar? Dat vragen mijn Stimulandcollega’s en ik vaak tijdens erfbezoeken die we in opdracht van gemeenten of provincies uitvoeren. Deze vraag zet mensen aan het denken over hoe hun erf en daarmee ook hun leven er over 15 jaar uitziet. Onze ervaring is dat een dergelijke vraag veel losmaakt; meer dan je op het eerste gezicht bedenkt”, zo vertelt Hendry van Ittersum, betrokken bij Toekomstgerichte Erven bij Stimuland.

Het platteland was van oudsher het domein van de agrarische sector, maar dat verandert in rap tempo. Schaalvergroting maakt dat steeds meer erven een andere functie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan nevenactiviteiten en gepensioneerde agrariërs die zijn blijven wonen op hun bedrijf maar ook aan andere vormen van particulier gebruik. Wonen op een erf in het buitengebied is een prachtige manier van leven, maar brengt ook consequenties met zich mee. Overtollige bebouwing, achterstallig onderhoud, erfinrichting en niet te vergeten asbest. Vooral het laatste punt dwingt tot nadenken. Per 31 december 2024 komt er een verbod op asbestdaken in Nederland. Tot het zo ver is, is er nog tijd om te saneren. Daarna gaan gemeenten handhaven. Voor de overheid is het nu belangrijk om voor te sorteren op het naderende verbod, zodat er minder druk op handhaving komt.

Donkere wolk
Voor veel eigenaren is asbestsanering een vervelende hobbel, maar niet onoverkomelijk. Op dit moment wordt er volop gesaneerd en men weet prima de weg te vinden. Soms is een klein beetje advies nodig, maar dan komt het ook goed. Het wordt lastiger als een dergelijke opgave de toch al broze continuïteit van de bedrijfsvoering raakt of dat de noodzaak van sanering niet wordt ingezien. Past saneren op korte termijn überhaupt wel in mijn plannen voor de toekomst? En zo zijn er nog veel remmende factoren te benoemen. Deze kunnen als een donkere wolk boven het erf en de eigenaar hangen. Stimuland spreekt letterlijk en figuurlijk de taal van erfeigenaren en heeft kennis van relevante vraagstukken in huis. Hendry: “Als onafhankelijke partij maken we zorgen en twijfels van erfeigenaren bespreekbaar. Wij vormen geen bedreiging, maar gaan naast de mensen staan en zoeken samen naar een oplossing.”

De rol van de gemeente
De keuze om niets te doen. is vaak een symptoom van een groter probleem op zakelijk, emotioneel en/of vergunningstechnisch vlak. Dat moet eerst opgelost worden. Moet de overheid de verantwoordelijkheid op zich nemen om mensen verder te helpen? En zo ja, wat zou ze dan kunnen doen? Op dit moment zien we steeds meer gemeenten goed beleid inrichten op het gebied van ruimtelijke ordening om eigenaren verder te helpen, maar de laatste schakel ontbreekt: hoe brengen we  dit beleid bij de mensen?

Ervencoaching
Het afgelopen jaar heeft Stimuland in het project Toekomstgerichte erven samen met de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel veel ervaring opgedaan met ervencoaching. “Als onpartijdig vertrouwenspersoon bezoeken mijn collega’s en ik erven en gaan we het gesprek aan met eigenaren. Bouwplannen, sloopplannen, erfinrichting,  toekomstperspectief, duurzame energie: aan de keukentafel maken we als ervencoach alles bespreekbaar. Onbevooroordeeld zoeken we naar wegen om eigenaren verder te helpen. Door onze goede contacten met de lokale overheid en kennis van het plaatselijke beleid helpen we eigenaren verder in hun zoektocht naar een toekomstgerichte erf. Gemeenten die ervencoaching faciliteren, steken hun de hand uit naar de inwoners van hun gemeente. Door op een positieve manier met de inwoners in gesprek te gaan, zetten  ze het proces om te komen tot een toekomstgericht erf in gang. Een win-winsituatie voor alle partijen!”, aldus Hendry.

Hoe vitaal zijn de erven in uw gemeente?
Soms zijn mensen snel geholpen, soms vraagt ervencoaching een langer tijdspad. Niet alle vragen zijn direct opgelost, maar er wordt altijd gewerkt aan een vitaal platteland met vitale erven. Hoe gaat het met de erven in uw gemeente? Stimuland deelt haar kennis graag en gaat hier met veel plezier met u over in gesprek. Interesse? Neem contact op met Hendry van Ittersum, via info@stimuland.nl of 0592-478180.


« Bekijk alle nieuwsberichten