Column Ed Wezenberg: nóg beter gebruik maken van elkaars kennis, netwerk en menskracht

29 januari 2018

“Iedereen doet mee.” Met deze slogan onderstreept de provincie Overijssel waarom zij inzet op Sociale Kwaliteit. Sociale Kwaliteit is een breed begrip dat je vooral in de wetenschap en in beleidstukken ziet en niet veel op straat hoort. Maar ook hier biedt de provincie duidelijke taal: “we willen een Overijssel waar het goed wonen, werken en recreëren is”. ASK Overijssel helpt hierbij.

Het gaat goed, maar kan nog beter
Overijssel investeert al jarenlang in Sociale Kwaliteit. En met succes! Overijssel is dé provincie van noaberkracht en we scoren hoog in lijstjes als ‘de meeste actieve vrijwilligers’ of ‘meeste leden van sportverenigingen.’ Overijssel bruist van activiteit en men is betrokken bij elkaar. Dat willen we graag uitbreiden. We willen nog meer mensen mee laten doen. Ondanks alle inspanning en de goede resultaten doet namelijk nog niet iedereen mee zoals hij of zij dat graag wil. De rol en bemoeienis van de overheid verandert en de vraagstukken over het inrichten van de eigen leefomgeving komen weer bij de inwoners zelf te liggen.

Elkaar vinden en versterken
Overijsselaars kunnen nog beter gebruik maken van elkaars kennis, netwerk en menskracht. Elkaar bevragen, stimuleren, helpen en inspireren tot nieuw initiatief. Goed voorbeeld doet volgen. En waar de een goed is in verbeteringen bedenken, is een ander goed in daar de handen voor op elkaar te krijgen. Een derde weet op zijn of haar beurt hoe menskracht en financiering te vinden en weer iemand anders hoe je het uit moet voeren en over kan dragen. Om van elkaar te leren en profiteren, is het belangrijk dat mensen elkaar makkelijk en soms ook spontaan, ongepland, kunnen vinden.

Alliantie Sociale Kwaliteit
Begin 2017 heeft Stimuland daarom samen met de OVKK, Arcon en Sportservice Overijsel de Alliantie Sociale Kwaliteit opgericht. Ieder brengt haar eigen netwerk en kennis van Overijssel in. ASK, de afkorting van de Alliantie Sociale Kwaliteit, betekent Vraag. Via ASK kun je Overijssel vragen hoe iets zit, waar andere enthousiastelingen zijn en hoe een regeling werkt. Maar bijvoorbeeld ook hoe je je initiatief verder brengt en hoe je de overheid tot partner maakt. Vragen aan Overijssel: kan dat? Jazeker.  Overijssel, dat zij we namelijk zelf. De kunst is elkaar zo goed mogelijk te vinden en weten waar een ieder goed in is.

Mensen en netwerken aan elkaar verknopen
Naast de samenwerkende partners binnen ASK zijn er veel andere organisaties en netwerken actief in de zorg, op het platteland, in natuur, sport en cultuur. De ambitie van ASK is om mensen en netwerken in Overijssel zo aan elkaar te verknopen, dat initiatiefnemers met vragen als vanzelf bij de juiste specialist en netwerk van specialisten terecht komen. Dat zijn vaak al bestaande netwerken, maar waar nodig brengen we mensen bij elkaar en vormen we nieuwe.

Community building
De techniek helpt: sociale media en online platforms maken het mogelijk nieuwe connecties te maken waar dat in de fysieke wereld niet vanzelf gaat. ASK bouwt ook zelf aan een ondersteunende online community, speciaal voor Overijsselaars. Actieve inwoners, overheden en organisaties kunnen elkaar hier ontmoeten, kennis delen en elkaar inspireren. In de loop van de tijd vullen gebruikers het platform met goede voorbeelden, bewezen methodieken en kennis over bijvoorbeeld het vinden van subsidies.

Meer weten?
In 2017 hebben honderden initiatieven zichzelf en elkaar via ASK verder kunnen helpen. In 2018 komen daar nog vele prachtige nieuwe projecten bij. Iedereen doet mee! Wil je meer weten over Sociale Kwaliteit,, ASK of ben je zelf op zoek naar partners of kennis voor jouw initiatief?  Kijk op www.askoverijssel.nl, bel 0900-1401 of neem contact op met Ed Wezenberg  via 06 – 13 48 85 91 of ewezenberg@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten