Bustour langs innovaties in de landbouw erg geslaagd

28 januari 2015

Innovatie is van groot belang voor de landbouwsector. Voor het Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg staat de aandacht hiervoor dan ook hoog op de agenda. Om inspiratie op te doen en ideeën uit te wisselen, gingen 25 geïnteresseerden op vrijdag 23 januari  letterlijk op onderzoek uit. Zij namen deel aan een bustour die hen naar melkveebedrijf Zandman in Beerze, AOC De Groene Welle in Zwolle en CAH Vilentum in Dronten voerde.

Melkveebedrijf Zandman in Beerze
Het eerste bedrijf waar de bus stopte, was het melkveebedrijf van Bert en Jolanda Zandman in Beerze. Dit ondernemerspaar heeft een eigen kijk op hoe je een modern veehouderijbedrijf runt. Bert en Jolanda lieten een nieuwe, ruim opgezette stal bouwen waar hun 150 melkkoeien vrijuit kunnen lopen. De zwartbonte koeien lopen zoveel mogelijk in de wei en worden gemolken door een vrijwillig melksysteem. Het ondernemerspaar ziet het als een uitdaging om de boerderij dichter bij de burgers te brengen. Zij willen zoveel mogelijk mensen mee laten genieten van het leven op het platteland. Campinggasten, bezoekers van de boerderijwinkel en gebruikers van de ontvangstruimte kunnen kennismaken met het leven op de boerderij en zien hoe het er in de stal aan toe gaat.

AOC De Groene Welle in Zwolle
De bus bracht de groep geïnteresseerden vervolgens naar Zwolle, waar een bezoek werd gebracht aan AOC De Groene Welle. Hier maakten de deelnemers kennis met verschillende innovaties die door De Groene Welle worden getest, in nauwe samenwerking met ondernemers. Docenten van De Groene Welle lieten onder andere zien hoe sla geteeld wordt op afvalwater van de nieuwe visteelt. Maar ook hoe uit eendenkroos en algen plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie geteeld worden. Ook kregen de deelnemers aan de excursie bij De Groene Welle te zien en te horen hoe studenten testen welk effect verschillende kleuren ledlampen op de groei van hortensia’s hebben.

CAH Vilentum in Dronten
Van Zwolle ging de bus naar  CAH Vilentum in Dronten. Daar nam onderzoeker Corné Kocks de deelnemers mee langs de verschillende aspecten van de precisielandbouw. Vanuit het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen doen de lectoraten van CAH Vilentum hier onderzoek naar. Onder leiding van een lector wordt nieuwe kennis ontwikkeld en doen studenten zelf (praktijk)onderzoek, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten.

Inspirerend en leerzaam
De deelnemers aan de excursie waren het er na afloop over eens: de bustoer was inspirerend en leerzaam. Namens de gemeente Hardenberg nam wethouder Jannes Jansen deel aan de excursie: “Voor de gemeente Hardenberg is de landbouw een sector van grote economische betekenis. Deze dag leende zich uitstekend om samen met de ondernemers ontwikkelingskansen te verkennen. Ook het agrarisch onderwijs (De Groene Welle en CAH Dronten) denkt en doet volop mee. Samen werken aan een toekomstbestendige landbouw in een  aantrekkelijk landschap, een mooie gezamenlijke uitdaging.”

Meer weten?
Heeft u een vraag over innovaties in de landbouw? Wij delen onze kennis en ons netwerk graag met u. Bel met Wilco Pasman via (0529) 47 81 80 of stuur een mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten