Burgerinitiatieven in beeld: ervaringen met verdienmodellen en slim financieren

13 november 2014

BewonersBedrijf Berflo Es, Duurzaam Hoonhorst, Nieuwleusen Synergie, Stichting Ouderenzorg Wijthmen: een greep uit de burgerinitiatieven in Overijssel die hebben meegedaan in een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van burgerinitiatieven in Overijssel met verdienmodellen. Stimuland deed dit onderzoek eerder dit jaar in opdracht van de provincie Overijssel.

Aan de hand van interviews heeft Stimuland casusbeschrijvingen gemaakt van een aantal initiatieven die nu reeds ervaring opdoen met verdienmodellen. De nadruk ligt op het verdienmodel, of beter gezegd op een sluitende exploitatie of slimme financiering. Het onderzoek van Stimuland draagt bij aan het vergroten van kennis over verschillende vormen van financiering en verdienmodellen. Het geeft de mogelijkheid ervaringen te delen en de zelfstandigheid van burgerinitiatieven te bevorderen.

De kracht van de samenleving versterken
De rolverdeling tussen overheden en de samenleving verandert. In dat kader werkt de provincie Overijssel aan het programma Overijssels Bestuur 20XX met als doel de kracht van de samenleving te versterken. In dit programma wordt aandacht gegeven aan het toenemende aantal burgerinitiatieven en de rol van de overheid hierbij. Het door Stimuland uitgevoerde onderzoek maakt onderdeel uit van dit programma.

Meer weten?
Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Stuur een mail naar info@stimuland.nl en wij sturen ze u graag toe!

 

 


« Bekijk alle nieuwsberichten