Brainstormen tijdens een ‘krokettensessie’

29 januari 2018


Tijdens het Durf te doen festival in december schreef Stichting Onderwijsbegeleiding in op de vraag- en aanbodborden. Zij wilden graag met medewerkers van Stimuland  brainstormen over oplossingsrichtingen voor een meer structurele financiering van hun stichting. Op donderdag 25 januari was het zo ver. Deze dag schoven Ingrid Havekate en Wim van der Boom aan bij een groepje Stimulanders voor een ‘krokettensessie’.

Meedenken
Ingrid en Wim werken met Stichting Onderwijsbegeleiding op een laagdrempelige, slimme en integrale manier aan preventie in het sociale domein, vanuit de aanvliegroute van huiswerkbegeleiding. De stichting wordt geconfronteerd met de noodzaak voor meer structurele financiering. De Stimulanders die bij deze ´krokettensessie´ aanwezig waren, dachten ieder vanuit hun eigen expertise met Wim en Ingrid mee.

Een stap vooruit
De ‘krokettensessie’ leverde een aantal concrete afspraken op, zoals het inzetten van warm netwerk en het meelezen en -schrijven in een lopende aanvraag. Wim: “We zijn nu als stichting heel druk om tijdelijke financiering steeds opnieuw te organiseren. De tijd die daar in gaat zitten, besteden we veel liever aan de kinderen en hun ouders. Ik heb er goeie hoop op dat we met de handvatten uit de ´krokettensessie´ een goede stap vooruit kunnen zetten.”

Meer weten?
Wil jij je dilemma tijdens een ‘krokettensessie’ ook eens centraal stellen? Neem contact op met Lucie Otten via lotten@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten