Boeren voor Drinkwater - demo rijenbemesting - donderdagmiddag 30 april 2015

23 april 2015

Op donderdagmiddag 30 april 2015 wordt een demonstratiemiddag rijenbemesting drijfmest georganiseerd tijdens een praktijkbijeenkomst op een perceel van de familie Dubbink, gelegen aan de Oldersweg in Lemele. De demonstratie start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De praktijkdemo wordt georganiseerd vanuit het project ‘Boeren voor Drinkwater’door Royal HaskoningDHV, WUR, Countus en Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel en Vitens.

Het verminderen van de belasting van grondwater vraagt om een efficiënt gebruik van meststoffen en een verhoging van de nutriëntenbenutting. Eén van de mogelijkheden daartoe is een betere plaatsing van de meststoffen via rijenbemesting. In het verleden is al veel onderzoek gedaan naar rijenbemesting met stikstof en fosfaat. De resultaten daarvan waren positief. Stikstof wordt veel beter benut door het maïsgewas. Hierdoor volstaat een lagere drijfmestgift in de maïs. De drijfmest die uitgespaard wordt in de maïs komt uitstekend tot zijn recht in grasland waar de stikstofbehoefte hoog is. In een droog en koud voorjaar is bovendien een groot voordeel van plaatsing te verwachten doordat de fosfaat beter bereikbaar is voor de jonge maïsplant. Rijenbemesting van kunstmest wordt in maïs al op grote schaal toegepast. De ontwikkeling van rijenbemesting met dierlijke mest is in opkomst, mede gelet op het niet meer mogen gebruiken van fosfaatkunstmest. Uit onderzoek blijkt rijenbemesting met drijfmest in maïs net zo effectief te zijn als rijenbemesting met kunstmest. Aanvankelijk werd de rijenbemesting tegelijk met het zaaien uitgevoerd (in één werkgang), maar met ondersteuning van RTK-GPS is het nu mogelijk om dat in twee aparte werkgangen te doen, wat praktisch beter uitvoerbaar is. De mest wordt daarbij gedoseerd in rijen op die plaats waar later wordt gezaaid of gepoot. Op deze wijze kan drijfmest optimaal worden benut en hoeft niet te worden vervangen door kunstmest als men rijenbemesting wil toepassen.
De demonstratie wordt gegeven door Loonbedrijf Roelofs uit Lemelerveld.

Programma
14.00 uur          Ontvangst met koffie/thee 
                         (perceel aan de Oldersweg te Lemele)
14.30 uur          Opening + korte inleiding
14.45 uur          Demo door Loonbedrijf Roelofs
16.00 uur          Einde

Boeren voor Drinkwater  is een project waaraan agrariërs in de intrekgebieden van de drinkwaterwinningen Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor deelnemen. Doel van het project is het verminderen van de belasting van het grondwater en het verbeteren van het bedrijfsresultaat door het verminderen van verliezen van de meststoffen stikstof en fosfaat.


« Bekijk alle nieuwsberichten