Boeren voor Drinkwater | demo onderzaai gras in maïs | donderdagmiddag 2 juli 2015 | Lemele

26 juni 2015

Op donderdagmiddag 2 juli 2015 wordt een demonstratiemiddag onderzaai van gras in maïs georganiseerd tijdens een praktijkbijeenkomst op een perceel van de familie Dubbink, gelegen aan de Oldersweg in Lemele. De demonstratie start om 13.30 uur en duurt tot 15.00 uur.
De praktijkdemo wordt georganiseerd vanuit het project ‘Boeren voor Drinkwater’ door Royal HaskoningDHV, WUR, Countus en Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel en Vitens.

Op zand- of lössgrond is het verplicht om na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Het zaaien van een vanggewas is bedoeld om de uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen. In de praktijk wordt inmiddels meer en meer geëxperimenteerd met de toepassing van vanggewassen. Door het gras al tijdens het groeiseizoen onder de maïs te zaaien ontstaat er een massaler vanggewas wat de stikstofuitspoeling nog verder beperkt en een bijdrage levert aan een hogere bodemvruchtbaarheid.
Tijdens de demonstratie wordt, als de maïs op kniehoogte is en net voordat de rijen zich sluiten, het gras onder de maïs gezaaid. Er zal een toelichting worden gegeven op de werkwijze. Tegelijk wordt ook het onkruid geschoffeld, waardoor ook op bestrijdingsmiddelen kan worden bespaard.
De demonstratie vindt plaats op hetzelfde perceel als waar eind april de demonstratie rijenbemesting werd gegeven. Tijdens deze demonstratie is er als proef gewerkt met verschillende mestgiften. De effecten daarvan worden al zichtbaar in de gewasontwikkeling. De demonstratie zal worden uitgevoerd door Loonbedrijf Tuller uit Bathmen.

Programma donderdag 2 juli 2015
13.30 uur          Ontvangst met koffie/thee (perceel aan de Oldersweg te Lemele)
13.40 uur          Opening + korte inleiding
13.50 uur          Demo door Loonbedrijf Tuller uit Bathmen
15.00 uur          Einde

Boeren voor Drinkwater is een project waaraan agrariërs in de intrekgebieden van de drinkwaterwinningen Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor deelnemen. Doel van het project is het verminderen van de belasting van het grondwater en het verbeteren van het bedrijfsresultaat door het verminderen van verliezen van stikstof en fosfaat.


« Bekijk alle nieuwsberichten