Boeren voor Drinkwater: clusterbijeenkomst bodem en water

29 januari 2018

In het project Boeren voor Drinkwater werken ruim 30 agrarische ondernemers samen met de provincie Overijssel, Vitens, Stimuland en andere partijen aan het verminderen van de milieubelasting op het grondwater in de meest kwetsbare zandgebieden. In kleinere groepen konden de deelnemers aan het project onlangs hun kennis vergroten door deel te nemen aan een clusterbijeenkomst bodem en water.

Bodem en Water
Voor de clusterbijeenkomst Bodem en Water brachten de projectdeelnemers een bezoek aan het agrarisch bedrijf van deelnemer Maassen van den Brink. Aan de hand van een bedrijfsbodem- en waterplan is door Aequator een analyse gemaakt van alle aspecten die een rol spelen ten aanzien van de geschiktheid van de bodem en de beschikbaarheid van water om tot maximale opbrengsten te komen. Tijdens het bezoek was vooral het gemis van water een zeer belangrijk gespreksonderwerp. Zelfs in deze tijd van het jaar bleken hulpstukken op de grondboor nodig te zijn om tot het grondwater te komen. Op een perceel gelegen in een beekdalachtige laagte (feitelijk een nat perceel) moest het gezelschap het grondwater dieper dan twee meter zoeken.

Meer weten?
Kijk op de site van Boeren voor Drinkwater voor meer informatie over het project. Wilt u ook aansluiten? Neem dan contact op met Harry Roetert via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten