Boeren met Zon Overijssel: grote belangstelling, eerste contracten getekend

25 februari 2016

In november hebben Stimuland, Agro-NRG B.V. en het Energiefonds Overijssel “Boeren met Zon” gelanceerd. In dit samenwerkingsverband helpen de drie partijen agrarische ondernemingen in Overijssel hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Boeren met Zon biedt zonnepaneleninstallaties aan via een huurkoopregeling, waardoor agrariërs op laagdrempelige wijze zonne-energie kunnen opwekken. De belangstelling voor deze regeling is groot en inmiddels zijn de eerste contracten getekend.

Fam. Zanderink, Noord Deurningen: Voor ons is deze huurkoop een uitkomst, omdat we de investeringsruimte vooral willen gebruiken voor uitbreiding van de ligboxenstalveestal, en we op deze manier zonder investering toch zonnepanelen kunnen realiseren. En we zijn ons goed ervan bewust, dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor de melkveehouderij.”

Combineren met subsidie Jonge Landbouwers
Per 1 maart gaat de regeling “Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers” open. Daarbij kunnen jonge landbouwers 30% subsidie krijgen op specifieke investeringen tot maximaal € 20.000 per bedrijf. Huurkoop van zonnepanelen valt ook onder deze regeling, en wordt daardoor extra interessant.
Voor meer informatie: http://www.overijssel.nl/thema's/economie/europaloket/pop3/@K68/fysieke/

Huurkoopregeling ontzorgt
Dankzij de huurkoopregeling hoeven agrarische ondernemers geen aanspraak te doen op hun eigen vermogen of op een bancaire lening. Omdat zij direct economisch eigenaar van de zonnepaneleninstallaties zullen zijn, kunnen ze gebruik maken van diverse fiscale stimuleringsregelingen. Daarnaast worden het onderhoud, het beheer en de verzekering volledig door Boeren met Zon verzorgd, waardoor de agrarische ondernemer nergens meer omkijken naar heeft.

Ook interessant bij lagere fiscale winst
Ook nu de opbrengstprijzen van melk lager zijn, biedt deze regeling de mogelijkheid duurzaam te produceren. De fiscale voordelen zijn dan minder of niet meer aanwezig, maar omdat de kosten voor de huurkoop in veel gevallen ongeveer gelijk zijn aan de stroomkosten, kan het toch interessant zijn voor agrarische ondernemers. Dat geldt met name bij een stroomverbruik tussen de 20.000 en 50.000 kWh per jaar.

Voor nadere informatie:  www.boerenmetzon.nl

 

  

Management: Stichting Stimuland
Stichting Stimuland is een onafhankelijke stichting die projecten op het platteland stimuleert, initieert en begeleidt. Dit doen we in opdracht van overheden en/of private partijen. Wij vervullen een brugfunctie tussen beleid en praktijk. Vanuit een onafhankelijke positie en onze uitgebreide kennis van en contacten op het platteland, ontwikkelen en organiseren we voor diverse opdrachtgevers innovatieve projecten met een breed draagvlak.

Aannemer: Agro-NRG 
Agro-NRG bv is een van de oudste en grootste leveranciers van zon-PV installaties in het land. Zij leveren en monteren jaarlijks ongeveer 15 megawatt (60.000 panelen) in binnen- en buiteland. Dit alleen met hoogwaardige Europese en Japanse componenten die rechtstreeks van producenten wordt ingekocht.

Financiering: Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan Boeren met Zon door middel van een participatie en een lening. Energiefonds Overijssel financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van nieuwe energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie. En aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.


« Bekijk alle nieuwsberichten