Boer van de Toekomst

28 januari 2019

Stimuland organiseert en begeleidt veel projecten op agrarisch gebied. Een daarvan is Boer van de Toekomst, gericht op bedrijfsovername in de agrarische sector. Dit project voeren we uit in samenwerking met Overijssels Agrarische Jongeren Kontakt (OAJK) in opdracht van de provincie Overijssel. In dit project denken we onder andere met jonge boeren na over hoe de bedrijfsvoering nu en in het verleden geregeld was. Waar hun kracht ligt. En hoe hun bedrijf er twee generaties later uitziet.

Drie thema’s
Binnen het project staan drie thema’s centraal: passie, toegevoegde waarde en talent. Deze thema’s komen aan de orde tijdens zes bijeenkomsten die voor jonge boeren georganiseerd worden. Zij worden met deze bijeenkomsten niet alleen aan het denken gezet, maar gaan ook naar huis gaat met handvatten voor de toekomst. Dat vinden we vanuit Stimuland belangrijk. Onze roots liggen per slot van rekening op het platteland en in de agrarische sector. Een sector die erg belangrijk is in Oost-Nederland. Een sector met veel potentie. Met onze uitgebreide kennis en contacten leveren we er vanuit Stimuland graag een bijdrage aan om de kracht van de jongere generatie in de agrarische sector verder uit te bouwen.

Passie
In het najaar van 2018 vond de aftrap van het project plaats. Elk van de drie thema’s kwam aan bod. Er werd onder andere aandacht besteed aan de vraag wat jouw passie is. Dat is namelijk belangrijk om te weten als je nadenkt over een bedrijfsovername. Robert Kamphuis van SPOAR, onderdeel van Countus groep, die een van de sprekers was, merkte in dit kader op dat je bedrijf nooit verder kan groeien dan jijzelf bent gegroeid als mens. Met deze uitspraak zette hij de aanwezigen aan het denken.

Toegevoegde waarde
Als je weet je wat je passie is, weet je dan ook welke waarde je zelf kunt toevoegen? Een bank kan toekomstige risico’s voor een bedrijf inschatten, maar kunnen jonge boeren dat ook?  Eén van de tips van Gerard Fikkert en Laurens Weersink die namens Rabobank aanwezig waren, was om te sturen op de voor jouw bedrijf belangrijkste kengetallen. Kerngetallen zijn verhoudingsgetallen die zijn samengesteld uit jaarrekeningen en gebruikt worden als analyse-instrument.  

Talent
Martina Florians en Margit Lammers van de Generatie-Agenda benadrukten dat als je nadenkt over een bedrijfsovername, het van belang is om na te denken over de toekomst, maar ook over het verleden. Als boer moet je trots zijn op je verhaal. Als je weet waar je vandaan komt, denk je ook meer na over waar je naartoe wilt. Je denkt na over de generaties voor jou, maar ook over de generaties na jou; wat gun jij je volgende generaties? Wat zijn mijn talenten? Interessante vragen en voor veel van de aanwezige jonge boeren een vernieuwende manier van denken.

Komende periode
Wij bevinden ons in een afrondende fase van dit project. De komende tijd worden er nog drie bijeenkomsten georganiseerd. Belangstellenden zijn welkom. Lees voor meer informatie over deze bijeenkomsten de Facebooksite van het OAJK.

Meer weten?
Ben je geïnteresseerd in dit project of heb je een ander agrarisch gerelateerd vraagstuk? Neem contact met Babke Roeterdink via broeterdink@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten