Binnen twee maanden een gedragen dorps- en uitvoeringsplan in Wilsum

3 december 2013

Binnen twee maanden een dorpsplan opstellen en de acties vertalen in een concreet uitvoeringsplan. Het kan, zo bewijzen ze in Wilsum. Het begon met het initiatief van Dorpsbelangen Wilsum om Dorpsplanplus in te zetten. De gemeente Kampen ondersteunde dit initiatief en stelde een startbudget van € 10.000 ter beschikking. Albert Boeve namens Dorpsbelangen: “Gezien de financieringstermijn moest het opstellen van het plan wel snel gaan. We hebben de planning doorgenomen en besloten dat het een realistische en haalbare planning was. Giny Hoogeslag van Stimuland tekende samen met Liedewijde Tielbeek van Landschap Overijssel namens het consortium Dorpsplanplus voor de begeleiding. Binnen twee maanden na de start ligt er een gedragen uitvoeringsplan in concept, waar voor het eind van het jaar een handtekening van dorp en gemeente onder gezet gaat worden.”

Bewonersbijeenkomsten
Op woensdagavond 30 oktober kwamen ruim 80 mensen uit Wilsum bijeen in het Verenigingsgebouw. Zij gingen in groepjes in gesprek over huidige en gewenste ontwikkelingen in en rond het dorp. Boeve: “Hoofdvraag was hoe we ons dorp ook in de toekomst leefbaar kunnen houden, een dorp waar het fijn wonen is voor jong en oud.” Met behulp van de WaardeWijzer van Stimuland zijn verschillende concrete suggesties uitgewerkt. Aan het eind van de avond concludeerden we dat het mooi is dat er zoveel mensen zijn die zich betrokken voelen bij de toekomst van het dorp en dat er genoeg ideeën zijn. Op 18 november is de tweede stap gezet door het praten over ‘wat’ aan te passen in praten over ‘hoe’. Daarbij waren zo’n 70 Wilsummers aanwezig.

De daad bij het woord: aan de slag!
De twee bewonersbijeenkomsten hebben geresulteerd in negen uitvoeringsprojecten. Deze projecten variëren van een goede afstemming van vraag, aanbod en informatievoorziening met betrekking tot de mogelijkheden voor jongeren om in Wilsum te wonen, aandacht voor het openbaar vervoer, het realiseren van zonnewering in het multifunctioneel centrum tot het organiseren van activiteiten voor jongeren maar ook ouderen.

Vervolgstappen
In overleg tussen dorp en gemeente wordt het dorpsplan definitief gemaakt, waarna beide in december hun handtekening zetten onder het bijbehorende convenant. Ondertussen starten werkgroepen met de uitvoering, waarbij Dorpsbelangen Wilsum samen met DOP+ begeleider Giny Hoogeslag de vinger aan de pols houdt.  Meer weten over het traject in Wilsum of de gebruikte methode van de WaardeWijzer, bel of mail met Giny Hoogeslag: (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten