Bijeenkomst Wmo: ‘Wij Maken Overijssel samen sterk’

27 mei 2014

Op donderdagmiddag 12 juni organiseren wij samen met de provincie Overijssel, Sportservice Overijssel en Arcon een bijeenkomst voor gemeenteambtenaren betrokken bij de uitvoering van de Wmo. Wat ambtenaren aan deze bijeenkomst hebben? Wat dacht u van de mogelijkheid om met  vakgenoten te sparren? Of het vergroten en delen van kennis via verschillende workshops? En hoe 'zandbakmanagementtheorie' kan helpen bij de veranderingen met betrekking tot de Wmo.

Het doel van deze bijeenkomst is u te inspireren, kennis over te dragen, te netwerken en aan te geven hoe de organiserende partijen gemeenten in 2015 het beste kunnen ondersteunen. Renske de Man, vanuit Stimuland betrokken bij de opzet van de bijeenkomst: “Veel ambtenaren zijn aan het pionieren binnen hun eigen vakgebied. Onze ervaring is dat er veel winst te behalen is door te sparren met vakgenoten. Dat wordt keer op keer bevestigd in bijeenkomsten die wij organiseren en werd onlangs nog eens bekrachtigd door een sessie met netwerkcontactambtenaren. Leren van elkaar, dat is waar het Stimuland om gaat.”

Parallelsessies
Als deelnemer heeft u tijdens deze gratis bijeenkomst keuze uit verschillende parallelsessies waarin deskundige sprekers zorgen voor informatie, inspiratie en prikkeling over actuele thema’s rondom de Wmo. Een van de parallelsessies wordt verzorgd door onze collega Jeroen Geerdink. Hij neemt u aan de hand van een casus mee in het vraagstuk hoe gemeenten lokale coöperaties kunnen ondersteunen. Deze sessie verzorgt Jeroen samen met Ad Pijnenborg, voorzitter van de zorgcoöperatie Hoogelaan U.A. Onze collega Renske de Man verzorgt op haar beurt samen met Marlou Sommer, adviseur bij Arcon, een sessie waarbij de vraag centraal staat of een sociaal wijkteam dé oplossing is voor de transities, welke aanpak gemeenten kiezen en waarom. En namens Stimuland organiseert Margreet Hogenkamp de ‘grote doe-democratie-burgerschapsquiz’ waarin u wordt getest op uw kennis van onder andere burgerinitiatieven in Overijssel, de Wmo en decentralisaties. Maar ook over de transities, leefbaarheid, de werking van de democratie en van onderzoeken over burgerkracht en overheidsparticipatie.

Meer informatie en aanmelden
Op http://www.sportserviceoverijssel.nl/advies__ondersteuning/gemeenten/wmo_bijeenkomst/programma vindt u het totale programma en het overzicht van alle parallelsessies. U kunt zich tot 4 juni aanstaande via het inschrijfformulier op deze site aanmelden. In week 24 ontvangt u vervolgens de indeling van de parallelsessies.


« Bekijk alle nieuwsberichten