Bijeenkomst ASK Overijssel: Het burgerinitiatief als bedrijf - donderdagmiddag 16 november 2017

30 oktober 2017

Er zijn volop mooie burgerinitiatieven in de Overijsselse gemeenten die het verdienen om voortgezet te worden. Maar het verduurzamen van die burgerinitiatieven blijkt in de praktijk vaak lastig. Meer ondernemend denken zou kunnen bijdragen aan duurzame initiatieven. Daarom organiseert ASK op donderdagmiddag 16 november voor ambtenaren, raadsleden en wethouders in Overijssel een innovatietafel ‘Het burgerinitiatief als bedrijf’.

Passen bedrijfsmatige termen als kansen creëren, klanten, verdienmodel/financiën, sales en marketing bij burgerinitiatieven en de taal van de overheid? Hoe gaat u als gemeente om met burgerinitiatieven waar inwoners ook een verdienmodel aan willen koppelen? En is dit voor u een uitdaging of een lastig vraagstuk? Wij nodigen uit om samen met een burgerinitiatief uit uw gemeente aan de slag te gaan. We gaan de uitdaging aan door anders naar burgerinitiatieven te kijken. Daarbij hebben we volop aandacht voor uw rol als gemeente. Samen met Groeilab Deventer gaan de mensen van ASK deze middag met u aan de slag.

Meer informatie
De bijeenkomst vindt plaats in Zwolle en duurt van 14.30 – 17.00 uur. Binnenkort ontvangen ambtenaren, raadsleden en wethouders in Overijssel de officiële uitnodiging en een white paper met meer informatie. Wil je je nu alvast aanmelden voor deze middag? Stuur dan een mail naar bijeenkomsten@askoverijssel.nl


« Bekijk alle nieuwsberichten