Bij het Ervaringshus word je een ervaring rijker

27 november 2017

Hoe geef je succesvol invulling aan een dorpshuis, multifunctioneel centrum of kulturhus? Deze vraag horen we vaak. Het antwoord is eenvoudig: door kennis en ervaring te delen. Sinds kort kent Overijssel een nieuwe samenwerkingsvorm: het Ervaringhus, een coöperatie voor maatschappelijk vastgoed, met bevlogen professionals. Het Ervaringshus wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuland.

Sociaal maatschappelijk én economisch rendement
In de afgelopen jaren is het begrip maatschappelijk vastgoed meer zichtbaar geworden in onze samenleving. Door samenwerking tussen voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport, cultuur en ondernemerschap wordt de leefbaarheid en saamhorigheid van een kern, dorp of wijk versterkt. Dit gebeurt veelal vanuit een dorpshuis, multifunctioneel centrum of kulturhus waarbij de uitdaging blijft om zowel in- als extern effectief en efficiënt samen te werken. In de filosofie van het Ervaringhus is een succesvolle voorziening vooral te herkennen aan de combinatie van sociaal maatschappelijke meerwaarde en een gezonde exploitatie.

Samenwerken
Er is veel kennis en ervaring opgedaan binnen maatschappelijk vastgoed. Het delen daarvan is één van de doelstellingen van het Ervaringhus. De initiatiefnemers – Heidi Mensink, Frank Droste, Hana Viduska, Kris Pals en Tom Jannink – hebben allen ruime ervaring op verschillende gebieden van de bedrijfsvoering van multifunctionele voorzieningen. Al snel ontstond het idee om de samenwerking met elkaar te zoeken, om zo nog beter aan te kunnen sluiten bij de diverse vragen die de samenleving heeft op dit gebied.

Praktijkervaring
Wat deze samenwerking daarnaast uniek maakt, is de combinatie van mensen die midden in de praktijk (blijven) staan en middels het Ervaringhus hun kennis willen delen. En daardoor ook juist hun kennis willen en kunnen verbreden. Elke situatie, elk dorp en elk vraagstuk heeft immers zijn eigen kleur en karakter.

Allround advies
De mensen van het Ervaringshus zijn bevlogen van de mogelijkheden die maatschappelijk vastgoed biedt. De uitdagingen zijn soms complex. Zij bekijken uw vraag vanuit meerdere invalshoeken en kunnen op professionele wijze eenvoud, rust en overzicht brengen. Met kennis van zaken kijken ze graag samen met u door een andere bril naar mogelijkheden tot optimalisering van:

  • ondernemerschap maatschappelijk vastgoed
  • facilitair-, horeca- en financieel management
  • gastvriendelijkheid, sociologie en omgevingspsychologie
  • (crisis)communicatie en marketing

Van individueel naar samen
Het doel van het Ervaringshus is het op duurzame wijze versterken van het sociaal-maatschappelijk en economisch rendement van een kulturhus, dorpshuis of MFA. Van individueel naar samen. Met elkaar invulling geven aan die centrale ontmoetingsplaats voor optimaal welbevinden en burgerparticipatie van een lokale samenleving!

Wat kan het Ervaringhus voor u doen?
Lees het vooral op www.ervaringshus.nl en/of neem contact met de mensen van het Ervaringshus via info@ervaringshus.nl. Vanaf 2018 houdt het Ervaringshus maandelijks een spreekuur.
De eerste data zijn 18 januari, 15 februari en 15 maart. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op www.ervaringshus.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten