Asbest en zonnepanelen: er zijn veel mogelijkheden!

28 september 2017

Heeft u als agrarisch ondernemer nog (deels) asbestdaken die u moet saneren en denkt u erover om eventueel ook zonnepanelen aan te leggen? Er komen steeds meer regelingen en slimme constructies die u kunnen helpen. Samen met de gemeente Hof van Twente werkt Stimuland aan het bundelen van de regelingen in een ‘toolkit’.

Salderingsregeling, SDE+ en Boeren met Zon
Al langer bekend zijn de salderingsregeling (voor kleinverbruikers) en de SDE+ regeling (voor grootverbruikers) voor zonnepanelen. Voor de financiering van zonnepanelen kunt u naast een banklening tegenwoordig ook gebruik maken van een huurkoopregeling van Boeren met Zon. 

Asbestsanering, sloop en stoppen met uw bedrijf
Voor asbest saneren, sloop van gebouwen en voor stoppende bedrijven zijn ook subsidies beschikbaar. Bovendien is er de rood-voor-rood regeling waarmee u bij sloop onder bepaalde voorwaarden een ander gebouw terug kunt bouwen.

Dak verhuren en energiecoöperaties
Sinds kort kunt u ook uw daken verhuren aan verschillende partijen. Voor melkveehouders die lid zijn van FrieslandCampina is er zo’n regeling (vanaf 1.000 m2 dakoppervlak). Maar er worden ook lokale energiecoöperaties ontwikkeld met interessante mogelijkheden. 

EIA, KIA en reserveren voor groot onderhoud
Indien u zelf investeert en fiscale winst heeft, zijn er diverse fiscale regelingen waar u gebruik van kunt maken.  Bekend zijn bijvoorbeeld de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Minder bekend is de mogelijkheid om bij het vervangen van asbestdaken een ‘reservering voor groot onderhoud’ op te nemen in de balans, waardoor u extra fiscale aftrek realiseert in een jaar waarin dat gunstig is.

Hulp nodig?
Een goede afweging wat in uw situatie het beste is of welke combinatie van regelingen mogelijk is, kan veel geld opleveren. Heeft u hulp nodig bij het maken van uw keuze of bij het opstellen van een goed plan van aanpak maken? Neem dan contact op met Wilco Pasman, Harry Roetert of Evelien Riesmeijer, via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten