Agrarische agenda gemeente Oost Gelre

26 november 2018

Dit voorjaar is in de gemeente Oost Gelre het project ‘agrarische agenda Oost Gelre’ van start gegaan. Mirjam Arends treedt namens Stimuland op als projectleider. Het doel van het project is om de huidige situatie van agrariërs in het gebied in kaart te brengen en om een breed gedragen visie op het gebied op papier te zetten. “Een rol die goed past bij onze agrarische kennis en onafhankelijke positie”, aldus Mirjam.

Vanuit diverse gemeenten in Gelderland en Overijssel is er veel aandacht en zorg voor de ontwikkelingen van de agrarische sector en de invloed hiervan op de betrokken gezinnen en het landelijk gebied. Zo ook in de gemeente Oost Gelre. Reden om het project ‘agrarische agenda Oost Gelre’ te starten.

Keukentafelgesprekken en bijbehorende rapportage
Binnen dit project kregen alle agrariërs in het gebied onder andere een aanbod voor het voeren van een keukentafelgesprek. Ruim 200 agrariërs maakten hier afgelopen zomer gebruik van. De keukentafelgesprekken zijn uitgevoerd door Hogenkamp Agrarische Coaching. Na afloop van de gesprekken vulden de betreffende agrariërs anoniem twee korte vragenlijsten in. Stimuland verwerkte de opbrengst van deze vragenlijsten in een rapportage, zie: Uitkomsten keukentafelgesprekken agrariërs Oost Gelre.

Belangrijke thema’s
In totaal vonden er 214 keukentafelgesprekken plaats. De agrariërs vinden vooral de thema’s duurzaamheid, gezondheid en innovatie belangrijk, evenals het sociale aspect. De aanbevelingen in het rapport zijn er vooral op gericht om het contact tussen de gemeente en de agrariërs, dat nu gelegd is, te behouden. Bijvoorbeeld door het opzetten van een klankbord- of werkgroep of door het aanstellen van één aanspreekpunt voor agrariërs binnen de gemeente.

Gebiedsbijeenkomst
Als vervolg op de keukentafelgesprekken organiseerde Stimuland medio november in samenwerking met de gemeente Oost Gelre een agrarische gebiedsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd de rapportage kort toegelicht en werd meer inbreng voor de agrarische agenda opgehaald bij de agrariërs uit het gebied. Dat werd gedaan met behulp van de WaardeWijzer, een methode ontwikkeld door Stimuland. De ruim 50 aanwezige agrariërs zetten hun ideeën rondom een aantal thema’s op papier inclusief tips om van idee naar actie te komen. Daarbij werden onder andere het betrekken van het onderwijs, meer kennis van de agrarische sector bij de beleidsmedewerkers op het gemeentehuis, samenwerking in het contact tussen boeren en burgers en het imago van de sector benoemd.

Meer weten?
De inbreng tijdens de gebiedsbijeenkomst en de rapportage over de keukentafelgesprekken worden verwerkt in de agrarische agenda voor Oost Gelre. Speelt in uw gemeente een soortgelijk vraagstuk? Wilt u meer weten over dit project in de gemeente Oost Gelre, de coördinerende en faciliterende rol van Stimuland of de gekozen aanpak? Neem contact op met Mirjam Arends via marends@stimuland.nl of bel met (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten