Agenda agrarische sector gemeente Oost Gelre

28 mei 2018

Dit voorjaar is in de gemeente Oost Gelre het project ‘agenda agrarische sector Oost Gelre’ van start gegaan. Namens Stimuland zijn Mirjam Arends en Babke Roeterdink hierbij betrokken. Het doel van het project is om de huidige situatie van agrariërs in het gebied in kaart te brengen en om een breed gedragen visie op het gebied op papier te zetten.

Vanuit diverse gemeenten in Gelderland en Overijssel is er veel aandacht en zorg voor de ontwikkelingen van de agrarische sector en de invloed hiervan op de betrokken gezinnen en het landelijk gebied. Zo ook in de gemeente Oost Gelre. Door marktomstandigheden, crises omtrent dierziekten en veranderende wet- en regelgeving is de afgelopen periode voor veel agrarische gezinnen een moeilijke geweest. De situatie op ieder bedrijf is anders en veelal complex. Voor de gemeente ligt er een transitie-opgave voor het landelijk gebied: oriëntatie op de toekomst van erven en het waarborgen en verbeteren van de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Ook is er aandacht voor asbestsanering, de sloop van overtollige bebouwing en de noodzakelijke energietransitie. Dit alles komt samen op agrarische erven.

Nu en straks
Hoe staat de agrarische sector binnen de gemeente Oost Gelre er voor? Dit project heeft tot doel om inzicht te krijgen in de huidige situatie en het toekomstperspectief van de landbouw in de gemeente Oost Gelre. Denk daarbij aan inzichten die bijdragen aan de duurzame en economische ontwikkeling van de sector, het omgaan met vrijkomende agrarische bebouwing, asbest, biodiversiteit, het behoud of verbeteren van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het buitengebied als geheel.

Klaar voor de toekomst
In mei zijn collega’s Babke Roeterdink en Mirjam Arends van start gegaan met het project. In de eerste fase van het project lopen er twee trajecten. Enerzijds is dat het aanbieden en voeren van keukentafelgesprekken aan en met alle agrariërs uit de gemeente. Anderzijds gaat het om het opzetten van een werkgroep en het organiseren van agrarische bijeenkomsten in het gebied. De uitvoering van de keukentafelgesprekken ligt bij Hogenkamp Agrarische Coaching. Stimuland houdt zich bezig met het opzetten van de werkgroep, het organiseren van de agrarische bijeenkomsten én het op papier zetten van de agenda/visie voor de agrarische sector in de gemeente. Het creëren van draagvlak onder de doelgroep staat hierbij voorop, dit om de uitvoering in de toekomst duurzaam te waarborgen. Het resultaat? Een agrarische sector in Oost Gelre die klaar is voor de toekomst!

Meer weten?
Wil je meer weten over het project in de gemeente Oost Gelre of de aanpak van Babke en Mirjam? Mail naar marends@stimuland.nl of bel met (0529) 47 81 80.

 

 


« Bekijk alle nieuwsberichten