Afstudeerders doen onderzoek naar krimp en inclusiviteit in Overijssel en Gelderland

25 februari 2019

Stimuland zet zich in voor een leefbaar en vitaal platteland in Overijssel en Gelderland. Net als andere delen van het land heeft ook Oost-Nederland te maken met krimp. Hoe houd je gebieden waar de bevolking daalt toch leefbaar en vitaal? En hoe zorg je er los daarvan voor dat er een inclusieve samenleving ontstaat waar iedereen aan mee kan doen? In opdracht van Stimuland bijten drie jonge afstudeerders zich de komende maanden in deze materie vast.

Krimp
Isa Jansen of Lorkeersen en Jesse Piët, zijn in februari gestart met een kwalitatief onderzoek naar de krimpproblematiek in de Overijsselse regio Twente en de Gelderse regio Achterhoek. Isa en Jesse zitten in het laatste jaar van hun studie Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In hun onderzoek brengen zij de fysieke leefomgeving, het beleid, de aanpak en de effecten van de krimpproblematiek in deze regio’s beeld. Op basis daarvan schrijven ze een advies voor Stimuland op welke manier regio’s die met deze uitdagingen te maken hebben, het beste ondersteund kunnen worden.  

Inclusiviteit
Maaike Spanjer is in februari begonnen met haar afstudeeropdracht bij Stimuland. Maaike doet onderzoek op welke wijze gemeenten in Overijssel en Gelderland het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap implementeren en hoe invulling wordt gegeven aan een inclusieve samenleving. Overheden hebben de opdracht gekregen om de fysieke en mentale drempels te verminderen, zodat iedereen optimaal kan meedoen in de samenleving. Zo moeten gebouwen bijvoorbeeld toegankelijk zijn en websites voor iedereen te begrijpen. Stimuland vindt het van groot belang dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen, zodat de samenleving leuker, diverser en beter wordt. Reden om Maaike te vragen dit onderwerp tijdens haar afstudeeropdracht te onderzoeken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de genoemde onderzoeken en/of waarom Stimuland deze onderwerpen belangrijk vindt? Neem dan contact op met Ingrid Jansen, directeur van Stimuland, via ijansen@stimuland.nl of 06 - 46 60 35 92. 


« Bekijk alle nieuwsberichten