Academie voor Maatschappelijk Vastgoed: aan de slag met de toekomst van multifunctionele centra

20 september 2016

Maatschappelijk vastgoed biedt ruimte en onderdak aan uiteenlopende activiteiten die maatschappelijk rendement kunnen leveren op het brede terrein van bijvoorbeeld zorg, welzijn, sport, cultuur en ondernemerschap. Deze activiteiten zijn veelal sterk bepalend voor de leefbaarheid in dorpen en kernen. Om het sociaal maatschappelijk rendement te vergroten, zetten wij ons samen met Arcon vanuit Buro MO in voor kennisdeling via de Academie voor Maatschappelijk Vastgoed. De bijeenkomsten belichten de kern van de visie, organisatie, exploitatie tot samenwerking en communicatie.
Vanuit provinciaal beleid is versterking van sociale kwaliteit een belangrijk aandachtspunt in verschillende projecten.

Over de Academie voor Maatschappelijk Vastgoed
Met de Academie voor Maatschappelijk Vastgoed bieden we ondersteuning aan betrokkenen van bijvoorbeeld dorpshuizen, kulturhusen en multifunctionele (wijk)centra zodat zij optimaal activiteiten kunnen blijven ontwikkelen en ontmoetingen faciliteren die belangrijk zijn voor de inwoners van de wijk of het dorp. De doelgroep van de Academie bestaat enerzijds uit vrijwilligers, beheerders en managers van multifunctionele accommodaties en anderzijds uit gebruikersgroepen zoals verenigingen, partnerorganisaties in de zorg, cultuur, sport of ondernemerschap. Daarnaast richt de Academie zich op ambtenaren en bestuurders van gemeenten. Vanuit de Academie besteden we aandacht aan kennisvergroting door overdracht van ervaringen van experts en zorgen we voor praktisch advies door intervisie. Daarnaast vergroten we de bewustwording van kansen, inspireren we de deelnemers om deze te verzilveren en vergroten we hun netwerk.

Vijf bijeenkomsten
De Academie voor Maatschappelijk Vastgoed maakt onderdeel uit van de steunfunctietaken die Bureau MO uitvoert in opdracht van de provincie Overijssel. Vanuit de Academie organiseren we in nauwe samenwerking met Hemm, Spectrum, Rijnbrink en Kulturhus Borne in het najaar van 2016 vijf bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst, speciaal voor gemeentebestuurders uit Overijssel, Gelderland en Flevoland, vindt plaats op donderdag 29 september van 15.00 – 17.00 uur in Ut Huus, het kulturhus in de gemeente Olst-Wijhe. Het thema: ‘Maatschappelijk vastgoed zet de samenleving in beweging’. De tweede bijeenkomst ‘Burgers, onderneem met uw voorziening!’ richt zich op burgers, bestuurders en managers van maatschappelijk vastgoed. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober van 14.00 – 16.30 uur bij Bewonersbedrijf Berflo Es in Hengelo.

Totale aanbod
Bent u benieuwd naar het totale aanbod van de Academie voor Maatschappelijk Vastgoed of wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst op 29 september of 11 oktober? Klik hier.


« Bekijk alle nieuwsberichten