Aandacht voor verborgen leed in het buitengebied

22 mei 2017

Agrariërs en andere bewoners van het buitengebied staan er om bekend niet snel hulp in te schakelen bij sociale, emotionele of bedrijfsproblemen. De stap naar hulp is groot. Zet men deze stap toch, dan vindt men moeilijk aansluiting in het regulier maatschappelijk werk of andere vormen van ondersteuning. Stimuland vraagt aandacht voor stil leed bijbehorende ondersteuning.

Op verschillende plaatsen in Overijssel en Gelderland zijn inmiddels lokale initiatieven ontstaan met als doel de kloof tussen het zogenaamde verborgen leed op het platteland en bestaande structuren van zorg en ondersteuning te verkleinen. Deze lokale initiatieven in de vorm van projecten, platforms, netwerken en (erfbetreders)bijeenkomsten zijn welkom en functioneel gebleken. Vooral ook door de lokale worteling ervan.

Stil leed bijeenkomsten
Door onze dagelijkse contacten met agrariërs en bewoners van het buitengebied weten wij als geen ander wat er speelt in het buitengebied. Met onze kennis, contacten en achtergrond zetten wij ons in om aandacht te vragen en ondersteuning te bieden aan verborgen, ofwel stil leed. Zo organiseerden we samen met gemeenten en diverse andere partijen succesvolle erfbetredersbijeenkomsten in de gemeenten Hof van Twente, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Tubbergen en onlangs ook in Berkelland.

Bovengemeentelijke samenwerking en kennisuitwisseling
Binnenkort gaan we met de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) inventariseren of er behoefte is om lokale Overijsselse initiatieven op het gebied van verborgen leed te versterken door met name bovengemeentelijke samenwerking en kennisuitwisseling te faciliteren. Als die behoefte er blijkt te zijn, gaan we kijken hoe we deze in kunnen vullen. Samen met partijen als de vrijwilligersorganisatie Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), verscheidene gemeenten en de sociale teams aldaar en diverse agrarisch bedrijfscoaches gaan we kijken of er naast de bestaande, lokaal gewortelde netwerken behoefte is aan een nieuwe (extra) vorm of overkoepeling om het verborgen leed op het platteland structureel te verminderen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over stil leed in het buitengebied of wilt u ook een avond organiseren die volledig in dit teken staat? Neem dan contact op met Evelien Riesmeijer of Wilco Pasman via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80. 


« Bekijk alle nieuwsberichten