16 maart: wethoudersbijeenkomst rond maatschappelijk vastgoed

28 januari 2015

Samen met Bouwstenen voor Sociaal organiseert Stimuland op 16 maart 2015 een themabijeenkomst voor wethouders met maatschappelijk vastgoed in portefeuille. Iedere wethouder worstelt in zijn eigen omgeving met dit thema. Er ligt immers een flinke transformatieopgave op het gebied van onderwijs en zorg. En door krimp en ontwikkelingen in de samenleving is er sprake van leegstand. Het ontbreekt bestuurders vaak aan bruikbare instrumenten voor het vastgoedbeleid. De bestaande (wettelijke) kaders zijn bovendien ontoereikend voor integrale afwegingen.

Methodiek Gebiedsdekkende Voorzieningen
Tijdens de bijeenkomst op 16 maart 2015 in de Trefkoele+ in Dalfsen van 16.30 tot 19.30 uur, staan we stil bij bestuurlijke houvast en het te gebruiken instrumentarium.  Er is speciaal aandacht voor de methodiek Gebiedsdekkende Voorzieningen, een model waar Stimuland en Denion samen met Overijsselse gemeenten mee hebben gewerkt. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het magazine dat Stimuland maakte over de verschillende methodieken als ondersteuning bij ontwikkelen beleid voor maatschappelijk vastgoed uitgereikt aan gedeputeerde Boerman. 

Lees verder


« Bekijk alle nieuwsberichten