Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

24 januari 2019
Fondsenwerfactie en nieuwe spreekuren voor Overijsselse initiatiefnemers in 2019

Samen gericht op impact: 4D-aanpak en inzet 4D-makelaars slaan aan...
Lees verder

9 januari 2019
Vrijwillige kavelruil in Hardenberg op stoom

Het vrijwillige kavelruilproject in Hardenberg heeft de eerste successen geboekt. Met vijftien grondeigenaren is een ruiling tot stand gekomen en eind december 2018 zijn bij Vechtstede Notarissen de aktes gepasseerd. In totaal is er 45 hectare geruild. Daarmee is al de helft van de doelstelling bereikt....
Lees verder

17 december 2018
Samen maken we Twente sterker

“Wij geloven in een duurzame, sterke en eerlijke samenleving waar jij en ik welkom zijn! Doe je mee? Zo startte onze droom. In Twente hebben meerdere burgerinitiatieven elkaar gevonden en samen een coöperatie gevormd: Twentse Noabers....
Lees verder

17 december 2018
Leefbaarheidsalliantie Gelderland: actieve rol voor Stimulanders

Stimuland zet zich in voor een vitaal platteland in heel Oost-Nederland. Naast Overijssel doen we dat provinciebreed ook in Gelderland, zowel op het gebied van het vergroten van de leefbaarheid als het versterken van de plattelandseconomie....
Lees verder