Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

25 maart 2019
Versnellen asbestsanering in Gelderse Vallei

Met ingang van 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Als we het huidige saneringstempo doortrekken, is Nederland op zijn vroegst in 2044 asbestvrij. Dit is één van de redenen waarom GAJK, DKK, LTO Noord en het Asbestdakenteam De Vallei is gestart met een programma om de asbestsanering te versnellen....
Lees verder

25 maart 2019
Herijken rol en taken van je lokale belangenorganisatie, dorpshuis of vereniging

Ben je betrokken bij een lokale belangenorganisatie, dorpshuis of vereniging en heb je behoefte aan herijking van jullie belangrijkste rol en taken? Stimuland ontwikkelde een spel als ‘serious game’, dat intussen al in verschillende dorpen is gespeeld. Euthalia Langkamp uit Haarle is enthousiast: “Ruim 50 Haarlenaren deden op 14 maart mee....
Lees verder

25 maart 2019
Op zoek naar Het Beste Idee van Varkensland

Bij ‘Het Beste Idee Van Varkensland’ gaat het om het bedenken, uitwerken en presenteren van een idee of innovatie waarmee de varkenshouderij zich over de gehele breedte kan verbeteren. Inmiddels is de 4e editie van deze jaarlijkse wedstrijd gestart....
Lees verder

25 maart 2019
Bredere deelname Boeren voor Drinkwater door succesvolle wervingsactie

Het succesvolle project Boeren voor Drinkwater wordt opgeschaald. In de afgelopen periode heeft een wervingsactie plaatsgevonden in zes drinkwaterwingebieden in Overijssel met als doel een bredere deelname te realiseren aan het project. Dit heeft geresulteerd in 75 nieuwe deelnemers bovenop de 31 huidige deelnemers....
Lees verder