Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

18 juni 2019
Democratie is van ons allemaal: D’RAN!

Stichting Twentement organiseerde in samenwerking met veel regionale partners in mei een tweedaags festival over democratie: D’RAN! Stimuland leverde beide dagen een bijdrage aan het festival omdat wij net als de organisatoren vinden dat democratie te belangrijk is om alleen aan politici over te laten....
Lees verder

18 juni 2019
Column Annemarie Dubbink: een nieuwe baan bij Stimuland!

Je kent het wellicht als je langer ergens werkt. Je weet eigenlijk alles, er is geen vraag die je niet kan beantwoorden en ook binnen de organisatie is je niets onbekend. Maar dan start je bij je nieuwe werkgever. Je wordt uit je comfortzone getrokken en alles is nieuw....
Lees verder

28 mei 2019
Geslaagd plattelandsdebat in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement

Op 13 mei 2019 organiseerde Stimuland samen met LTO Noord regio Oost en de agrarische jongeren Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) een plattelandsdebat. De besluiten die genomen worden in het Europees Parlement hebben een grote impact op de agrarische sector en het regionale platteland....
Lees verder

27 mei 2019
Leerzame excursie dorpshuizen Salland

Om inspiratie en kennis op te doen organiseerde Jeroen Geerdink namens Stimuland onlangs voor werkgroep ‘De Ontmoeting 2.0’ uit Eesveen een excursie naar vier dorpshuizen in Salland. In het Overijsselse dorp Eesveen (gemeente Steenwijkerland, 690 inwoners) is eerdergenoemde werkgroep plannen aan het voorbereiden voor de nieuwbouw van het multifunctioneel ontmoetingscentrum....
Lees verder