Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

26 maart 2018
”Doen wat nodig is, is belangrijker dan alles doen zoals het hoort”

Begin 2016, ik weet het nog goed. Zorgwekkende signalen naar aanleiding van de varkenscrisis bereikten het Platform Stil Leed in het Buitengebied Hof van Twente. Als stagiaire bij Stimuland krijg ik de vraag of ik de resultaten van keukentafelgesprekken met zeugenhouders in de gemeente Hof van Twente wil uitwerken in......
Lees verder

26 maart 2018
Pilotproject Toekomstgerichte Erven in volle gang

Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, vindt de gemeente Hof van Twente belangrijk. Voor het pilotproject Toekomstgerichte Erven in het gebied Herike-Elsen en Elsenerbroek vroeg zij aan Stimuland om erfeigenaren te helpen bij het maken of realiseren van hun plannen. Inmiddels zijn ruim 50 erfeigenaren bezocht en verder geholpen....
Lees verder

26 maart 2018
#BRUIST: een festival voor Gelderse jongeren

Op zaterdag 14 april organiseert de Leefbaarheidsalliantie Gelderland van 13.00 – 18.00 uur in Arnhem het gratis jongerenfestival #BRUIST. Op dit festival is er van alles te zien, te doen en te beleven. Naast een hapje, drankje en goede muziek kun je ook genieten van een markt....
Lees verder

27 februari 2018
Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Op 15 februari 2018 vond het spreekuur van het Ervaringhûs plaats met als onderwerp ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn?’. Namens verschillende dorpshuizen en MFC’s waren mensen aanwezig met vragen over (en ook waardevolle ervaringen van) hun maatschappelijke accommodatie. Een leidraad in het gesprek werd gevormd door de vier keuzes:...
Lees verder