Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

19 december 2017
Training burgerinitiatieven en aansprakelijkheid

Hoe zit het als je ter aanvulling op het speeltuintje als wijkvereniging een glijbaan koopt en tijdens het spelen een kind zich bezeert? Wie is aansprakelijk als er een ongeluk gebeurt tijdens snoeiwerkzaamheden op gemeentegrond die door inwoners is geadopteerd? Op woensdag 20 december verdiepen kerncontactambtenaren en actieve inwoners van......
Lees verder

19 december 2017
Hanneke Miedema over de veranderende rol van lokale belangenorganisaties

“De tijd waarin de staat van de wieg tot het graf primair verantwoordelijk was voor haar inwoners is voorbij. We leven nu in een participatiestaat: een samenleving waarin iedereen die dat kan, zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en leefomgeving. De verschillende overheden zoeken naar hun nieuwe rol....
Lees verder

19 december 2017
Nieuw spel: de rol en positie van lokale belangenorganisaties

Kenmerkend voor veel lokale belangenorganisaties: (te) veel taken en bijeenkomsten, (te) weinig bestuursleden en een volle mailbox. Hun rol is de laatste jaren gewijzigd en ook de verhouding tussen inwoners en de overheid verandert sterk. Reden voor Plaatselijk Belang Heeten om haar taken te herijken op basis van draagvlak in......
Lees verder

19 december 2017
Plannen voor & door jongeren. Hoe dan?!

Op welke manieren kun je met, voor en door jongeren plannen of visies vormen? Ze na laten denken over de toekomst en ze aanzetten om actie te ondernemen? Laat je inspireren door de kennis en ervaring van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG). In het boekje ‘Plannen voor & door jongeren....
Lees verder