Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

5 juni 2018
Toost met glas melk markeert start samenwerking Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt en Stimuland

Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en Stichting Stimuland bundelen met ingang van juni 2018 hun krachten op het Overijsselse platteland. Stimuland gaat OAJK ondersteunen in de uitvoering van haar rol op het gebied van belangenbehartiging en het organiseren van ontmoetingen....
Lees verder

28 mei 2018
Vanuit eigen kracht meebewegen!

Na ruim twintig jaar ga ik Stimuland verlaten. Met veel trots laat ik een organisatie achter die staat voor het platteland en in staat is om mee te bewegen met alle ontwikkelingen die er zijn en die nog gaan komen....
Lees verder

28 mei 2018
Programma Krachttoer Overijssel bekend

Op vrijdag 29 juni wordt de Krachttoer Overijssel gehouden. Een excursie met ‘lokaal initiatief’ als rode draad: inspirerende initiatieven over bijvoorbeeld zorg, verenigingsleven, ondernemerschap, voorzieningen, energie. Tien initiatiefnemers vertellen bondig hun verhaal, zodat er volop ruimte is voor vragen en uitwisseling....
Lees verder

28 mei 2018
Bijeenkomst ‘Succesvol maatschappelijk vastgoed’

Op woensdagavond 12 september organiseert het Ervaringshus een bijeenkomst waarbij het programma wordt afgestemd op actuele vragen. Wilt u ook goede resultaten oogsten binnen uw kulturhus, dorpshuis of multifunctionele voorziening? Het Ervaringshus bekijkt de bedrijfsvoering vanuit verschillende invalshoeken en kan deze helpen versterken.Wat het Ervaringshus concreet voor u kan betekenen?......
Lees verder