Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

24 september 2018
Zorgtoer Overijssel 2018 | vrijdag 28 september 2018

Het project ‘Wie zorgt er later voor jou?’ biedt ondersteuning aan nieuwe vormen van samenwerking, door inwoners zelf opgepakt, om mensen in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen, ook als de zorgbehoefte toeneemt. De mens in eigen buurt of dorp staat centraal, het aanbod zorg/welzijn is kleinschalig, ”kunnig”......
Lees verder

24 september 2018
Sociale kwaliteit on tour: kom maar op met die mooie plannen!

Heb jij een goed idee om je buurt, wijk, omgeving of dorp of stad leuker te maken? Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het noaberschap in jouw omgeving groter wordt? Samen met het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel komen we binnenkort......
Lees verder

24 september 2018
Babke Roeterdink over het benutten van de kracht van plattelandsjongeren

Verschillende bronnen wijzen erop dat plattelandsjongeren wegtrekken naar de grotere steden. Toch kom ik tijdens mijn werk veel jongeren tegen die trots zijn op het landelijk gebied en graag willen blijven wonen in hun dorp, streek of de regio....
Lees verder

24 september 2018
Bijeenkomst ‘Succesvol maatschappelijk vastgoed’

Het Ervaringshus organiseert op dinsdagavond 9 oktober 2018 in Langeveen een bijeenkomst waarbij het programma is afgestemd op actuele vragen. Wilt u ook goede resultaten oogsten binnen uw Kulturhus, Dorpshuis of Multifunctionele voorziening? Het Ervaringshus bekijkt de bedrijfsvoering vanuit verschillende invalshoeken en kan deze helpen versterken door:...
Lees verder