Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

21 februari 2019
Provincie-politici in debat over dilemma's met impact op het buitengebied

Verkiezingsdebatten Overijssel en Gelderland op 4 en 7 maart door Stimuland, LTO Noord regio Oost en OAJK/GAJK...
Lees verder

28 januari 2019
Provinciale verkiezingsdebatten op 4 en 7 maart 2019

Politieke keuzes in het provinciebestuur hebben grote impact op de vitaliteit van het platteland en de agrarische sector. Wij willen weten waar de hoofdrolspelers van de provinciale staten voor staan. Daarom organiseren we twee verkiezingsdebatten, één in Overijssel (Dalfsen) en één in Gelderland (Heelweg)....
Lees verder

28 januari 2019
Slotbijeenkomst ‘Wie zorgt er later voor jou?’

Twee jaar lang hebben zes gemeenten, actieve bewoners en de ondersteunende partijen OVKK, KNHM foundation en Stimuland zich ingezet voor het versterken en ontwikkelen van lokale zorginitiatieven. Veel is in gang gezet, veel is geleerd. Zo is bijvoorbeeld de rol van dorpsverbinder uitgewerkt, het hoe en waarom van een goede......
Lees verder

28 januari 2019
Boer van de Toekomst

Stimuland organiseert en begeleidt veel projecten op agrarisch gebied. Een daarvan is Boer van de Toekomst, gericht op bedrijfsovername in de agrarische sector. Dit project voeren we uit in samenwerking met Overijssels Agrarische Jongeren Kontakt (OAJK) in opdracht van de provincie Overijssel....
Lees verder