Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

Steunfunctietaken Wmo

Gemeenten en dorpen helpen de inzet van vrijwilligers te organiseren, antwoorden te zoeken op strategische en praktische vragen en verbindingen leggen met welzijns - en zorgorganisaties.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

19 oktober 2017
Bio-energiedag Oost-Nederland 02-11-17

Ook dit jaar organiseert het Bio-energiecluster samen met de provincie Overijssel haar jaarlijkse Bio-energiedag Oost-Nederland. Stimuland verleent ondersteuning bij de organisatie van deze dag....
Lees verder

28 september 2017
Column Thea ten Have: het verbinden van eigen belang en algemeen belang

“In de gezondheidzorg zien we aan de ene kant de bedrijfsmatige/cijfermatige benadering. Aan de andere kant is er sprake van een tegenbeweging om de zorg menselijker, warmer en bezielder te maken. Niet het systeem moet leidend zijn, maar het welzijn en de behoefte van de mens”, zo begint onze nieuwe......
Lees verder

28 september 2017
Durf te Doen festival gaat op herhaling: noteer 8 december vast in uw agenda!

 In 2016 bleek het Durf te Doen festival een feestje met ruim 200 deelnemers en zo’n 50 optredens, workshops, trainingen, pitches en veel informele ontmoetingen. Een festival voor, door en over lokaal initiatief. We gaan het daarom in 2017 gewoon opnieuw organiseren op vrijdag 8 december 2017 bij dorpshuis Elckerlyc......
Lees verder

28 september 2017
Asbest en zonnepanelen: er zijn veel mogelijkheden!

Heeft u als agrarisch ondernemer nog (deels) asbestdaken die u moet saneren en denkt u erover om eventueel ook zonnepanelen aan te leggen? Er komen steeds meer regelingen en slimme constructies die u kunnen helpen. Samen met de gemeente Hof van Twente werkt Stimuland aan het bundelen van de regelingen......
Lees verder