Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

Steunfunctietaken Wmo

Gemeenten en dorpen helpen de inzet van vrijwilligers te organiseren, antwoorden te zoeken op strategische en praktische vragen en verbindingen leggen met welzijns - en zorgorganisaties.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

1 augustus 2017
Steeds meer bellers via Helpdesk ASK Overijssel

De nieuwe Helpdesk (0900-1401) van ASK Overijssel heeft in een half jaar tijd al meer dan 170 keer in verbinding gestaan met organisaties en inwoners uit Overijssel. Bellers zoeken ondersteuning om van een beginnend idee een succesvol project te maken....
Lees verder

21 juni 2017
Stimuland versterkt Ondernemershuis Vechtdal met clustercoördinator Agro & Food

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal is ruim anderhalf jaar geleden opgericht met als doel ondernemers in het Vechtdal vanuit een onafhankelijke positie te helpen kansen, mogelijkheden en uitdagingen vanuit eigen kracht om te zetten in zakelijk succes....
Lees verder

21 juni 2017
Krachttoer Gelderland: op zoek naar de energie van jongeren

Op vrijdag 30 juni organiseert Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) een Krachttoer door Gelderland. Het belooft een interactieve dag te worden waarbij jonge initiatiefnemers vertellen  hoe zijn samenwerking creëren en voor reuring zorgen op het Gelderse platteland. We vertrekken om 9.30 uur uit Zutphen en zijn daar om 14.00 uur terug....
Lees verder

23 mei 2017
Handreiking Kwaliteitsimpuls Agro & Food

Bij agrarische bedrijven die flink willen groeien is vaak een wijziging van het bestemmingsplan en vergroting van het bouwblok aan de orde. De afgelopen jaren was hiervoor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van toepassing. Aanvullend op de KGO wordt nu de Kwaliteitsimpuls Agro & Food geïntroduceerd....
Lees verder