Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

15 april 2019
Oost-Nederland moet beter en flexibel regio-overstijgend samenwerken

Alleen ga je sneller, samen kom je verder...
Lees verder

11 april 2019
Aan de slag met duurzaamheidsopgaven in de regio

Nederland staat voor een aantal grote opgaven om de samenleving en de economie te verduurzamen. Aan deze duurzaamheidsopgaven wordt in Nederland op verscheidende niveaus gewerkt: nationaal, regionaal en lokaal. Daarnaast zijn de nieuwe colleges van gedeputeerde staten en heemraden in de maak....
Lees verder

26 maart 2019
Boeren met Zon gaat landelijk

De huurkoopregeling op zon-pv systemen via Boeren met Zon wordt vanaf nu in heel Nederland beschikbaar. Naast het Energiefonds Overijssel zijn andere financiers gevonden die dit initiatief ondersteunen. Ook boeren buiten Overijssel kunnen vanaf nu profiteren van de huurkoopregeling van Boeren met Zon....
Lees verder

25 maart 2019
Tips en ideeën om de 4D-aanpak voor maatschappelijke initiatieven verder te verbeteren

We zijn een half jaar op weg met de door Stimuland ontwikkelde 4D–aanpak: Durven, Delen, Denken, Doen. In eerdere nieuwsbrieven en op www.stimuland.nl/4D heeft u hier al over kunnen lezen. Inmiddels hebben we, samen met veel lokale en regionale partners in Overijssel, al heel wat maatschappelijke initiatieven verder kunnen helpen met......
Lees verder