Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

9 november 2018
Wij zoeken een projectmedewerker

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een projectmedewerker. Je wordt ingezet op projecten in het sociaal domein, plattelandsontwikkeling en de agrarische sector....
Lees verder

8 november 2018
Wij zoeken een senior projectmanager

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een senior projectmanager met ervaring in de plattelandsontwikkeling en agrarische sector in brede zin....
Lees verder

29 oktober 2018
Column: Sàmen komen tot een gedragen gebiedsvisie, dorpsplan of buurtagenda

Toen ik in 2013 bij Stimuland begon, liep het project ‘Dorpsplanplus’ net op zijn eind. Een waardevol project waarin veel dorpen en kernen in Overijssel zich gezamenlijk inzetten voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving. En deze ontwikkeling staat niet stil....
Lees verder

29 oktober 2018
Durven, Delen, Denken en Doen: laat jouw 4D-makelaar je verder helpen!

Stimuland is in oktober gestart met een nieuw project: Durven, Delen, Denken en Doen. Kortweg: 4D. Samen met een flink aantal lokale en regionale partners en de provincie Overijssel gaan we de komende jaren werken met een nieuwe aanpak om maatschappelijke initiatieven verder te helpen....
Lees verder