Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

10 september 2018
Ingrid Jansen nieuwe directeur Stichting Stimuland

ngrid Jansen volgt Wilco Pasman op als directeur van Stimuland. De komst van Ingrid Jansen bevestigt de ambitie van Stimuland om in de komende jaren de vleugels wijder uit te slaan. Jansen brengt veel relevante kennis en ervaring en een groot netwerk in de politiek en de agrarische sector met......
Lees verder

19 juli 2018
Zorgtoer Overijssel 2018 | Vooraankondiging

De projectgroep ‘Wie zorgt er later voor jou?’ ondersteunt burgerInitiatieven van welzijn, in de informele zorg en professionele zorg met advies en financiële middelen. Velen zijn bezig om een zorgproject in hun dorp of wijk op te zetten.Ze organiseren op vrijdag 28 september 2018 een Zorgtoer. De opstapplaats is Luttenberg en......
Lees verder

25 juni 2018
Afscheid Wilco Pasman: blijf jezelf!

Op vrijdag 22 juni nam onze directeur Wilco Pasman afscheid van veel van de contacten waar hij ruim 20 jaar mee samen heeft gewerkt. Namens het bestuur sprak Gert-Jan Oplaat hem in lovende woorden toe. In een persoonlijke speech vertelde Wilco waar hij trots op is....
Lees verder

25 juni 2018
Effecten van gemeentelijke en provinciale investeringen

Op donderdag 14 juni boog een groep Overijsselse kerncontactambtenaren en mensen met een vergelijkbare functie zich in een training  over het effect van hun financiële instrumenten. In de vorm van subsidies stellen de provincie en gemeenten regelmatig geld  beschikbaar voor lokale initiatieven....
Lees verder