Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuwe huurders - brochure

De leegstand van maatschappelijk vastgoed is een sluimerend probleem met een immense omvang. De komende jaren komt er zo’n 20 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed beschikbaar dat geen economische drager heeft. De laatste jaren is deze trend ook in dorpshuizen en mfa’s zichtbaar. Er ontstaan lege ruimtes in deze gebouwen waar ooit een kinderopvang, bibliotheek of peuterspeelzaal gehuisvest waren. Vooral de huurders die sterk afhankelijk zijn van subsidie, zeggen massaal de huur op. Ook de bezetting van multifunctionele ruimtes loopt terug.

Het gevolg is zichtbaar in teruglopende exploitaties van dorpshuizen en mfa’s. Tijd dus voor besturen om maatregelen te nemen. Het devies is ‘gewoon doen’. Maar er moet wel eerst geïnvesteerd worden voordat nieuwe huurders zich aandienen. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je het aan? We geven u een handreiking aan de hand van tips en twee praktijkvoorbeelden.