Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Klanttevredenheidsonderzoek uitvoering steunfunctietaken door Stimuland

Klanttevredenheidsonderzoek uitvoering steunfunctietaken door Stimuland

In november en december 2015 voerde de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente onderzoek uit naar de klanttevredenheid over de steunfunctietaken die Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel uitvoert. Hiervoor sprak de Wetenschapswinkel met ambtenaren en bestuurders van gemeenten, met medewerkers en bestuurders van werkgroepen en kulturhusen en met samenwerkingspartners. Het onderzoek resulteerde in een 7,8 als rapportcijfer. En daar zijn wij natuurlijk erg blij mee!

Deskundig, laagdrempelig en professioneel betrokken
Positieve punten die regelmatig ter sprake kwamen in de gesprekken met de geïnterviewden is dat Stimuland goed inspeelt op de ontwikkelingen die zich afspelen in en bij gemeenten. Daarnaast werd vooral ook de deskundigheid, het informele en laagdrempelige karakter en de professionele betrokkenheid van Stimuland benadrukt. Ook gaven meerdere respondenten aan dat ze Stimuland beschouwen als een betrouwbare en ervaringsrijke organisatie met een goed beeld van zowel de eigen kracht als die van de samenleving.

Zijn er dan geen verbeterpunten?
Ja natuurlijk zijn die er. Respondenten geven aan dat we wel iets minder bescheiden mogen zijn. Een enkele geïnterviewde gaf daarnaast aan dat we soms sneller in kunnen spelen op behoeftes en dat er zo nu en dan wat innovatie ontbreekt. De aangereikte verbeterpunten zijn voor ons net zo waardevol als de punten waar de respondenten aangeven tevreden over te zijn. Ons streven is om namelijk om blijvend te verbeteren, of het nu gaat om onze mensen, onze producten of de diensten die wij leveren.

Klik hier voor het klanttevredenheidsonderzoek.