Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Workshop 'Participatie in dorpshuizen en kulturhusen'- Hoe vind je de vrijwilliger van de toekomst? | 21 mei 2015

Het begrip participatie duikt overal op, maar wat bedoelen we hier precies mee en wat kun je ermee vanuit jouw dorpshuis of kulturhus? De overheid stimuleert om de ‘kracht uit de samenleving’ aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Maar er is een groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelt door instituten en overheden; nu meer dan 66% van de Overijsselse bevolking.

Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele 'burgerparticipatie' met ‘the usual suspects’ in het dorp levert minder en minder op. Besturen van kulturhusen en dorpshuizen herkennen dit in hun vrijwilligersbestand. Maar wat werkt er dan wel? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn?

Wij hebben Ferenc van Damme uitgenodigd om een vurige interactieve discussie met ons aan te gaan, waarbij hij ons overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten laat zien. Ferenc is communicatiestrateeg en projectleider 'Participatie & Communicatie' bij de provincie Overijssel.

Wie, wat, waar
Bestuurders en managers van accommodaties, gemeenteambtenaren en zorg- en welzijnorganisaties zijn van harte welkom op:

donderdag 21 mei 2015
van 19.30 tot 21.30 uur
in Kulturhus de Bijenkorf, Marktstraat 23, Borne
.

U kunt gratis parkeren in de parkeergarage onder het kulturhus.

Belangstelling?
U kunt zich aanmelden via info@stimuland.nl. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

21 mei 2015