Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Workshop Competenties voor dorphuizen en kulturhusen | keuze uit 27 en 29 oktober in Raalte of Borne

Het besturen van een dorpshuis of een kulturhus is intensief, veeleisend en complex. Het vraagt om de juiste kennis en kunde van vrijwillige besturen, managers en beheerders. De sleutel naar succes is vaak een kwestie van de juiste persoon op de juiste plek. Gelukkig zijn competenties te ontwikkelen en kunnen ook vrijwillige organisaties zich professionaliseren.
Stimuland biedt u in samenwerking met Landstede een workshop aan om competenties binnen uw organisatie te analyseren en een plan te maken om deze verder te ontwikkelen.

PROGRAMMA

  • Inleiding competenties, praktijkvoorbeelden Kulturhus Raalte, Hoftheater, Kulturhus Borne.
  • Aan de slag, formulering en analyse competenties eigen bestuur en medewerkers.
  • Opstellen actieplan voor borging en ontwikkeling competenties.

 

Naar aanleiding van de workshop wordt een werkmethode geproduceerd, die u naderhand wordt toegezonden. 

Wie, wat, waar
Bestuurders, managers en beheerders van kulturhusen en dorpshuizen, ambtenaren en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. We hebben twee locaties gekozen voor dezelfde workshop, u kunt zelf de meest geschikte locatie kiezen. 

Dinsdag 27 oktober 2015 | van 19:00 – 22:00 |Kulturhus, Passage 1 in Raalte.
Donderdag 29 oktober 2015 | van 19:00 – 22:00 | Kulturhus De Bijenkorf, Marktstraat 23 in Borne.

Belangstelling?
U kunt zich aanmelden via info@stimuland.nl. Deelname aan de workshop is kosteloos.

27 oktober 2015