Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Wmo 3-daagse | 7, 8 en 9 oktober 2015

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Vanaf die datum spelen de gemeenten een grote rol bij de uitvoering van de Wmo. De doelen participatie, resultaatsturing, zelfredzaamheid en eigen kracht staan centraal. Voor de organisaties draait het om de begrippen samenwerken en kwaliteit.
Hoe werkt dat na 9 maanden nu in de praktijk? Daar gaan we over in gesprek met organisaties in de uitvoering, met het onderwijs, gemeenten en met de burgers zelf.

Laat u inspireren! 
Drie dagen lang lezingen, discussies en interactieve workshops nodigen u uit om actief ervaringen te delen, successen te vieren en niet onbelangrijk, vooruit te kijken. 

U bent van harte welkom in Enschede. Doe en denk mee!

Zie wmo3-daagse.nl voor het uitgebreide programma en opgave.

7 oktober 2015