Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Wie zorgt er (later) voor jou | maandag 12 oktober 2015 | 17.00-21.00 uur | De Belte, Nieuw Heeten

Steeds meer mensen organiseren mantelzorg door de inzet van vrijwilligers of zetten een zorgcoöperatie op waar zorg en wonen gecombineerd wordt. Ben jij ook betrokken bij een zorg-initiatief en heb je vragen of behoefte aan ondersteuning bij het organiseren van zorg in je dorp? Schuif dan aan op 12 oktober in Nieuw Heeten.

De zorg verandert. Vanaf 1 januari 2015 liggen de uitvoerende taken van de Wmo bij de gemeenten. Dit, in combinatie met de teruglopende overheidsbudgetten, betekent dat er voor de zorg minder geld beschikbaar is. Ook zien we dat mensen meer regie willen over de aard van de zorg en het moment waarop die aangeboden wordt.

De overtuiging dat mensen het zelf beter of gezelliger kunnen organiseren wordt steeds groter. Denk aan klussendiensten, gezamenlijke maaltijden of een ‘tijdbank’ waarbij je uren hulp kunt verdienen door zelf klussen te doen voor anderen. Maar ook aan vraagbundeling voor gezamenlijke zorginkoop, die past bij het dorp. Of het ontwikkelen van zorg-appartementen, zodat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen. 

Waarom deze bijeenkomst?
Door het bieden van informatie op basis van kennis en ervaring proberen we jouw vraag met een passend aanbod te verbinden. Via deze bijeenkomst wordt hiervoor de benodigde expertise bijeengebracht.

Hoe gaan we dat doen? 
We nodigen je graag uit om mee te praten. Op maandag 12 oktober 2015 organiseren we een bijeenkomst voor gemotiveerde dorpsraden, actieve burgers, gemeenten die burgerparticipatie stimuleren en zorgverzekeraars/zorgaanbieders die de ‘nieuwe zorg’ willen steunen. Centraal staat dat samenwerking meer oplevert. 

PROGRAMMA

·         Inloop met soep en broodjes

·         Opening door de dagvoorzitter: Willem Joosten
(voorzitter KNHM Overijssel)

o    Aanleiding en doel bijeenkomst

o    Organisatie (KNHM, OVKK en Stimuland)

o    Programma

·         Inleiding Ben van Essen
(ervaringsdeskundige op het gebied van actief burgerschap en zorg)

o    Ontwikkelingen zorg

o     Zorg in dorpen

o     Wie zorgt er voor jou? Heb jij je zorgplan klaar?

  • Voorbeeld Zorgproject Eesveen, Marko Ferwerda
  • Voorbeeld Zorgappartementen Kloosterhaar, Ruud de Jong
  • Reflectie Jan de Vries: Zorgcoöperatie Hollandscheveld Hoogeveen
  • Pauze met koffie
  • Discussietafels
  • Afronding door dagvoorzitter
  • Borrel


Datum en tijd

maandag 12 oktober 2015
van 17.00 tot 21.00 uur 

Locatie
MFA De Belte
Zwarteweg 24
8112 AD Nieuw Heeten

Wat vragen wij van jou?
Geef in
dit formulier aan of je gaat deelnemen aan de bijeenkomst en met hoeveel mensen je komt. 

Wat krijgt u van ons?
Een leerzame bijeenkomst met nieuwe contacten, overzicht van startende en lopende zorginitiatieven en de mogelijkheid voor ondersteuning van Stimuland, OVKK en KNHM.

Leg jij ook jouw wensen en vragen op tafel? 

Tot slot
We willen ruim aandacht voor deze bijeenkomst en het kan dus zijn dat je deze uitnodiging ook via een andere weg onder ogen krijgt. Stuur deze uitnodiging ook gerust door aan andere mogelijk geïnteresseerden.

Graag tot 12 oktober!

 

http://www.knhm.nl/Communities/Common/Images/Koninklijke%20Nederlandsche%20Heidemaatschappij/Interne%20Nieuwsbrief/sample.png      http://www.knhm.nl/Communities/Common/Images/Koninklijke%20Nederlandsche%20Heidemaatschappij/Interne%20Nieuwsbrief/Logo_Stimuland.jpg     http://www.knhm.nl/Communities/Common/Images/Koninklijke%20Nederlandsche%20Heidemaatschappij/Interne%20Nieuwsbrief/OVKK.png

12 oktober 2015