Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Training | Effectief organiseren van lokale structuren | 24 juni 2015

Waarom 25 penningmeesters als je het ook met één goede kan doen?

Deze training voor besturen van lokale verenigingen wordt gegeven op twee avonden, te beginnen op woensdagavond 24 juni 2015 in Vilsteren. De tweede avond wordt gekozen in overleg.

In deze training wordt aandacht besteed aan samenwerking in een gemeenschap. Effectief samenwerken is een krachtig instrument, waar niet altijd gebruik van wordt gemaakt in bijvoorbeeld dorpen. Van oudsher zijn er in dorpen veel lokale verenigingen met eigen doelstellingen en manier van werken. De laatste jaren wordt het vinden van (nieuwe) vrijwilligers lastiger, ook voor bestuursfuncties. De vraag komt op of er voldoende mensen zullen zijn om het lokale verenigingsleven te dragen. Deze training bekijkt deze vraag vanuit samenwerking.

Meer informatie over de inhoud, doel, kosten, opgave en en meer vindt u hier.

De training wordt gegeven door Stimuland in samenwerking met Anne Marie van Oldeniel van Boocom Training Coaching Advies.

5 juni 2015