Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Training | Bewoners aan tafel met politici - politiek bestuurlijke sensitiviteit | 23 juni 2015

Hoe slim te handelen in de geest van de politiek.

Deze training voor vrijwillige bestuurders / werkgroepleden van plaatselijke belangen en dorpsraden en geïnteresseerde bewoners wordt gegeven op dinsdagavond 23 juni 2015 in Vilsteren.

Deze training helpt deelnemers met centraal denken, handelen en communiceren in de geest van de politiek. Oftewel: zo goed mogelijk voorbereid zijn om in gesprek te kunnen gaan met raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren. 

Meer informatie over de inhoud, doel, kosten, opgave en meer vindt u hier.

De training wordt gegeven door Stimuland in samenwerking met Anne Marie van Oldeniel van Boocom Training Coaching Advies.

5 juni 2015