Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Streekproductenmarkt in Hardenberg

Het Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg werkt gericht aan acties om ervoor te zorgen dat de landbouwsector in Hardenberg een significante rol blijft vervullen. Eén van haar speerpunten is om initiatieven van regionale voedselproducenten te versterken. Omdat er steeds meer vraag is naar ambachtelijke producten rechtstreeks van het land, hebben Projectbureau ‘DOEN!’, AOC De Groene Welle, LTO, gemeente Hardenberg, Stad Hardenberg Promotie en Stimuland de handen ineen geslagen om samen een streekproductenmarkt op te zetten en vorm te geven. De eerste streekproductenmarkt wordt donderdag 26 mei op de Markt in Hardenberg georganiseerd van 16.00 tot 21.00 uur. 

Nauwe samenwerking
De haalbaarheid van het organiseren van de streekproductenmarkt in Hardenberg is onderzocht door studenten van AOC De Groene Welle en Alfa-college, in samenwerking met Stad Hardenberg Promotie en onze collega Ellen de Lange.  De streekproductenmarkt die op 26 mei tussen 16.00 en 21.00 uur plaatsvindt op de Markt in Hardenberg is dan ook het resultaat van een goede samenwerking van Projectbureau ‘DOEN!’, Groene Welle, LTO, gemeente Hardenberg, Stad Hardenberg Promotie, AOC De Groene Welle, Alfa-college en Stimuland.

Gezelligheid, proeven en volop keuze
Bessen uit de pluktuin, ambachtelijk ijs, asperges rechtstreeks van het land, kakelverse eieren, meel uit de plaatselijk molen, Vechtdal zuivel of vlees van Vechtdal runderen: het Vechtdal heeft heel wat te bieden als het gaat om eerlijke streekproducten. “Met de markt, naar een voorbeeld van de succesvolle streekproductenmarkt in Delden en andere populaire foodmarkten, komt een jarenlange wens uit van Stad Hardenberg Promotie. Het is de eerste streekproductenmarkt in de regio en we denken dat dit in Hardenberg ook een succes kan worden”, zegt Marjolein Brunink van projectbureau ‘DOEN!’, onderdeel van Alfa-college. De eerste streekproductenmarkt staat vooral in het teken van gezelligheid en het proeven van de Vechtdalproducten. “Voor de kinderen zijn er leuke, passende activiteiten en zal Pop- en Rockkoor Slagharen de markt muzikaal omlijsten.” Bij succes zal de streekproductenmarkt komend seizoen meerdere keren worden herhaald.

Wat                      : Streekproductenmarkt
Wanneer            : Donderdag 26 mei 2016 van 16.00 – 21.00 uur
Waar                    : De Markt - Hardenberg

 

 

26 mei 2016