Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Plattelandsdebat met Overijsselse politici op 10 maart 2015

Op dinsdag 10 maart 2015 organiseert Stimuland van 19.30 tot 22.00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle een debat met Overijsselse politici over sociaal ondernemerschap, lokaal en regionaal ondernemen met natuur, zorg, landbouw en energie. Tijdens het debat gaan de politici met aanwezige inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek over de toekomst van het Overijsselse platteland.

Inspiratie en inhoud voor toekomstig beleid
Aan de hand van  korte columns en casussen uit de praktijk, worden de aanwezige politici uitgedaagd hun visie op plattelandsvraagstukken te geven. Visie en praktijk komen in het debat bij elkaar. Standpunten van politieke partijen over plattelandsonderwerpen worden voor u helder. Tegelijkertijd biedt het debat de politieke partijen inspiratie en inhoud voor toekomstig beleid. Vragen die tijdens het debat aan bod komen, zijn onder andere: 
• Zijn burgerinitiatieven de nieuwe motor van de economie op het platteland?
• Grootschalige landbouw: willen we dat en past dit bij de opgave EHS en Natura 2000?
• Wie gaat zorgen voor de doorbraak in duurzame energie?
• Hoe te ondernemen met (leegstaand) maatschappelijk en particulier vastgoed?

Bent u erbij?
Wij nemen het initiatief voor dit debat, samen met Overijsselse partners, vrijdenkers, experts, inwoners en ondernemers. Wij vinden het fijn als u er op 10 maart ook bij bent. Deelname aan deze avond is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kunt u deze avond niet aanwezig zijn? Geen probleem, het debat is live te volgen op internet via http://www.jijenoverijssel.nl/plattelandsdebat.

Twitter mee
Voorafgaand aan en tijdens het debat is Twitter een belangrijk medium. Wilt u nu of tijdens de avond een vraag stellen of opmerking maken? Gebruik dan de hashtag  #pdov2015. Via https://twitter.com/hashtag/pdov2015 kunt u eenvoudig volgen wat er zoal over het Overijsselse Plattelandsdebat getwitterd wordt.

27 februari 2015

Harry Roetert
Projectmanager