Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Masterclass maatschappelijk vastgoed voor gemeentebestuurders | 29 september 2016

Maatschappelijk vastgoed is vaak verweven met diverse beleidsterreinen van gemeenten: van sport, cultuur, welzijn, ondernemerschap tot een breed scala aan maatschappelijke thema’s.

Klik hier voor het informatiefilmpje.

Partners in maatschappelijk vastgoed
De organisaties Hemm, Rijnbrink, Arcon, Spectrum, Kulturhus Borne en Stimuland willen u als gemeentebestuurder op een boeiende wijze deelgenoot maken van succesfactoren om tot een optimaal sociaal en economisch rendement van maatschappelijk vastgoed te komen.

Inhoud
Gemeenten zijn op zoek naar manieren om het rendement van hun maatschappelijk vastgoed te verbeteren. Hoe haal ik meer maatschappelijk resultaat uit minder stenen en middelen? Hoe krijg ik de samenleving in beweging voor een optimale inzet van maatschappelijk vastgoed? Hoe zorg ik dat maatschappelijk vastgoed daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de samenleving? Wij delen onze expertise op dit vlak graag met u tijdens deze Masterclass.

Voor wie
De Masterclass wordt georganiseerd voor gemeentebestuurders uit Overijssel, Gederland en Flevoland.

Sparren
Tijdens de Masterclass verzorgen wij een aantal korte presentaties. Met (praktijk)voorbeelden, inspiratie en ideeën. En u kunt in een ongedwongen sfeer sparren met uw collega-bestuurders uit de drie provincies.
Waar loopt u tegenaan? Wat zijn uw ervaringen?

Deelname
De Masterclass wordt georganiseerd op donderdag 29 september 2016 van 15.00 tot 17.00 uur in Kulturhus Olst-Wijhe, Holstohus in Olst.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via lotten@stimuland.nl

29 september 2016

Lucie Otten
Officemanager