Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Lokale initiatieven: Lust of Last | vrijdag 16 januari 2015

Het nieuwe jaar start goed voor iedereen die lokale initiatieven ondersteunt vanuit professionele hoek of vrijwilligershoek.
Op vrijdag 16 januari 2015 zijn ambtenaren, professionals en experts, die zich bewegen in het speelveld van lokale initiatieven in dorpen en stadswijken, van harte welkom op de kennis- en netwerkbijeenkomst Lokale Initiatieven: Lust of Last.

De startbijeenkomst op 16 januari 2015 is nadrukkelijk bedoeld om vraag en aanbod te verbinden, kennis te delen en te brengen en ideeën op te halen. En vooral: mensen te ontmoeten en het netwerk te verbreden. Aan alle genodigden doen we dan ook het beroep: Kom en neem vooral iemand mee uit uw eigen netwerk binnen of buiten uw directe werkveld of gemeente, voor wie deze bijeenkomst ook interessant kan zijn!

Datum:                 vrijdag 16 januari 2015
Tijd:                       09.30 - 13.00 uur (inclusief lunch)
Plek:                      Landgoedcentrum Vilsteren

De informatie over opgave, uitnodiging en het programma vindt u hier.

18 december 2014

Giny Hoogeslag
Projectcoördinator