Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Lokaal sociaal ondernemen met de gemeente als partner | 20 april 2015

Waarom moeilijk doen als het samen kan (Loesje)

Er ontstaan steeds meer lokale initiatieven voor inwoners die gericht zijn op zorg en welzijn. Wat gebeurt er als beide -lokale sociale initiatieven en gemeenten- meer gaan samenwerken? Hoe kan partnerschap ontstaan?

Vanuit het kulturhus De Mozaïek gaan we op maandagavond 20 april 2015 op ontdekkingstocht aan de hand van vijf voorbeelen uit de praktijk: op welke manier kunnen lokale initiatieven sturend zijn bij de uitvoering en doorontwikkeling van de gemeentelijke decentralisatieprogramma's.

Praktijkvoorbeelden
- Kulturhus-zonder-hus | Regiegroep Schalkhaar
- Aankoop voormalig verzorgingshuis Maria-Oord | Luttenberg Woont
- Zorgnetwerk | Kulturhus De Klaampe, Westerhaar
- Praktijkwerkplaats op sportpark De Venen en De Maten | Kampen

Bijdrage
Bewoners kunnen gratis deelnemen aan deze bijeenkomst.
Medewerkers en bestuurders van instellingen, gemeente en andere organisaties betalen € 20,00. Deze bijdrage wordt gebruikt voor een vergoeding voor de lokale initiatieven die zich deze avond presenteren.

Aanmelden via info@stimuland.nl

Klik hier voor meer informatie en het programma.

20 april 2015