Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Leegstand maatschappelijk vastgoed - 3 oktober 2014

De komende jaren komt er zo'n 20 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in Nederland beschikbaar dat geen economische drager meer heeft. Denk aan scholen, verzorgingstehuizen en bibliotheken. En een te lage bezettingsgraad voor dorpshuizen, mfa’s en kulturhusen is ook tekenend voor deze ontwikkeling. Leegstand van maatschappelijk vastgoed is een weinig inzichtelijk en veelomvattend probleem. Wat is de ernst van leegstand? Wat zijn de reële mogelijkheden van herbestemming? In hoeverre kun je daadwerkelijk komen tot een opgeschoonde vastgoed portefeuille?

Al deze vragen komen aan bod tijdens de workshop op vrijdagochtend 3 oktober 2014 in Nijverdal.

Klik hier voor het complete programma van de workshop.

Deelname is kosteloos. Aanmelding kan via info@stimuland.nl

3 oktober 2014