Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Krachttoer Overijssel 6 juni 2014

Krachtvoer tijdens Krachttoer

Op vrijdag 6 juni 2014 hebben we de Krachttoer Overijssel gehouden, in samenwerking met de Kracht van Salland. De bus in met vrijwilligers, bestuurders, adviseurs en ambtenaren. Met verhalen van bevlogen mensen die het voor elkaar hebben gekregen anderen enthousiast te maken en prachtige initiatieven in eigen dorp van de grond te trekken. Wat is hun drijfveer? Wat maakt dat hun initiatief succesvol is? Hoe pakken zij het aan met geld, vrijwilligers en het creëren van draagvlak?
Het blijkt maar weer: het live horen van praktijkverhalen, deels op locatie, landt vele malen beter dan een verhaal op papier. Inspiratie alom.

Je kunt het boekje hier downloaden met lokale-kracht-verhalen. Maar zorg vooral dat je er een volgende keer (weer) bij bent, alvast van harte welkom!

 

 

6 juni 2014

Giny Hoogeslag
Projectcoördinator