Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Duurzaam Dorp Overijssel levert op! - 27 juni 2014

Op weg naar zelfstandig opererende duurzame gemeenschappen, gebruikmakend van de kracht van het lokale initiatief. Met deze doelstelling startte het project Duurzaam Dorp Overijssel in 2010. Eind 2011 waren drieëntwintig dorpen actief aan de slag. Ieder op een eigen manier en met specifieke ambities, ondersteund door Stimuland, Natuur Milieu Overijssel en provincie Overijssel. Nu in 2014 is het eerste dorp klaar met het waarmaken van een groot deel van de ambities: Duurzaam Hoonhorst.

Stimuland en het bestuur van de stichting Duurzaam Hoonhorst nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de start van het jaarlijkse lokale Sproeifeest. Een feest van en voor inwoners van het dorp. Geen mooiere plek om te starten met het vertellen waar je ooit begon, wat er daarna gebeurde en waar je nu letterlijk staat.

Ook andere Duurzame Dorpen zijn aanwezig om hun realisatiekracht te bundelen, want ook zij zijn in het najaar klaar met de in 2010 en 2011 geuite ambities.

U bent van harte welkom op vrijdag 27 juni 2014 van 14.30 tot 18.00 uur in Hoonhorst.

U reist onder andere langs de duurzame school, kerk, dorpshuiskamer en kulturhuslocatie met dorpskachel. Misschien in de elektrische dorpsauto, of te voet of op de duo fiets. Wij verklappen nog niets.

Klik hier voor het volledige programma en/of meld u aan via info@stimuland.nl.

27 juni 2014

Harry Roetert
Projectmanager